Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kniivilän kotiseutumuseo
Kniivilän alueelle suunniteltua meriteatteria vaaditaan kuopattavaksi tai siirrettäväksi muualle kuntalaisaloite.fi -palvelussa

Knii­vi­län alueel­le suun­ni­tel­tua me­ri­teat­te­ria vaa­di­taan kuo­pat­ta­vak­si tai siir­ret­tä­väk­si muualle kun­ta­lai­sa­loi­te.fi -pal­ve­lus­sa

24.10.2023 08:05
Tilaajille
Aarteita ja kodikasta tunnelmaa löytyy tulevana viikonloppuna arvotavaroiden huutokaupasta ja Kniivilän kotiseutumuseolta

Aar­tei­ta ja ko­di­kas­ta tun­nel­maa löytyy tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na ar­vo­ta­va­roi­den huu­to­kau­pas­ta ja Knii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seol­ta

06.09.2023 14:01
Tilaajille
Hailuodon Kniivilässä huomattiin, ettei punamullan keittäminen ole hätäisten hommaa – "Kannattaa varata hyvät eväät ja iso pannu kahvia"

Hai­luo­don Knii­vi­läs­sä huo­mat­tiin, ettei pu­na­mul­lan keit­tä­mi­nen ole hä­täis­ten hommaa – "­Kan­nat­taa varata hyvät eväät ja iso pannu kahvia"

10.06.2023 18:00
Tilaajille
Luonto, tarinat ja hailuotolainen elämänmuoto ovat esillä pysyväisnäyttelyssä, jota ryhdytään rakentamaan Kniivilän kotiseutumuseoon

Luonto, tarinat ja hai­luo­to­lai­nen elä­män­muo­to ovat esillä py­sy­väis­näyt­te­lys­sä, jota ryh­dy­tään ra­ken­ta­maan Knii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seoon

26.05.2023 06:00
Tilaajille
Hailuoto sai 7 000 euron avustuksen saaren kulttuurihistoriasta ja perinteestä kertovan näyttelyn rakentamiseen – näyttelyä on kaavailtu Kniivilän kotiseutumuseon navettaan

Hai­luo­to sai 7 000 euron avus­tuk­sen saaren kult­tuu­ri­his­to­rias­ta ja pe­rin­tees­tä ker­to­van näyt­te­lyn ra­ken­ta­mi­seen – näyt­te­lyä on kaa­vail­tu Knii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seon na­vet­taan

13.04.2023 12:26
Tilaajille
Miten tehdään perinneaitaa? Entä mikä on kartiohiiletin? Voisinko minäkin valmistaa biohiiltä maanparannusaineeksi? Katso vinkit videolta.

Miten tehdään pe­rin­neai­taa? Entä mikä on kar­tio­hii­le­tin? Voi­sin­ko minäkin val­mis­taa bio­hiil­tä maan­pa­ran­nu­sai­neek­si? Katso vinkit vi­deol­ta.

01.10.2022 16:45
Tilaajille
Mikä on kartiohiiletin? Hailuodossa tutustuttiin perinneaidan ja biohiilen valmistamiseen – Katso videolta, miten kaikki tapahtuu

Mikä on kar­tio­hii­le­tin? Hai­luo­dos­sa tu­tus­tut­tiin pe­rin­ne­ai­dan ja bio­hii­len val­mis­ta­mi­seen – Katso vi­deol­ta, miten kaikki ta­pah­tuu

03.10.2022 08:34
Tilaajille
Kniivilän navetta  saa uuden pärekaton – kesän aikana kotiseutumuseoon on tutustunut yli 500 kävijää

Knii­vi­län navetta saa uuden pä­re­ka­ton – kesän aikana ko­ti­seu­tu­mu­seoon on tu­tus­tu­nut yli 500 kävijää

19.08.2021 19:40
Tilaajille