Keskustelutaidot
"Monissa valtuustosaleissa kuulee paljon useammin loukkauksia, syytöksiä, ilkeyksiä ja vihjailuja kuin kannustusta, myötäelämistä ja kiitosta" – Heli miettii mitä tapahtuisi, jos hyvän laittaisi kiertämään
Kolumni

"Mo­nis­sa val­tuus­to­sa­leis­sa kuulee paljon useam­min louk­kauk­sia, syy­tök­siä, il­keyk­siä ja vih­jai­lu­ja kuin kan­nus­tus­ta, myö­tä­elä­mis­tä ja kii­tos­ta" – Heli miettii mitä ta­pah­tui­si, jos hyvän lait­tai­si kier­tä­mään

27.10.2021 02:42
Tilaajille