Jakeluhäiriöt
Rantalakeuden jakelussa viivästyksiä, syynä painopelleissä ilmennyt vika: "Kun on seitsemäntoistakin sanomalehtituotetta samalle päivälle, ongelma kertaantuu"

Ran­ta­la­keu­den ja­ke­lus­sa vii­väs­tyk­siä, syynä pai­no­pel­leis­sä il­men­nyt vika: "Kun on seit­se­män­tois­ta­kin sa­no­ma­leh­ti­tuo­tet­ta samalle päi­väl­le, ongelma ker­taan­tuu"

07.04.2021 06:28