Huomionosoitukset
Kempeleläiselle Polarille ensimmäinen The Finnish Sports Legacy- huomionosoitus: "Polarin tarina on upea osoitus siitä, miten urheilijoiden valmennuksen auttaminen on laajentunut globaalisti ihmisten elämänhallinnalliseksi tueksi"

Kem­pe­le­läi­sel­le Po­la­ril­le en­sim­mäi­nen The Finnish Sports Legacy- huo­mio­no­soi­tus: "Po­la­rin tarina on upea osoitus siitä, miten ur­hei­li­joi­den val­men­nuk­sen aut­ta­mi­nen on laa­jen­tu­nut glo­baa­lis­ti ih­mis­ten elä­män­hal­lin­nal­li­sek­si tueksi"

06.05.2022 15:00
Tilaajille