Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Hiihto
Nuorten viestijoukkueen menestys SM-hiihdoissa jatkuu toivottavasti vielä kauan – LNM:n hiihtojaosto haluaa luoda polun, joka houkuttelee jatkamaan lajin parissa vielä aikuisenakin

Nuorten vies­ti­jouk­kueen me­nes­tys SM-hiih­dois­sa jatkuu toi­vot­ta­vas­ti vielä kauan – LNM:n hiih­to­jaos­to haluaa luoda polun, joka hou­kut­te­lee jat­ka­maan lajin parissa vielä ai­kui­se­na­kin

02.06.2021 09:00
Tilaajille
Limingan Niittomiesten viestijoukkue viides Hopeasompa-kisoissa Vuokatissa – Nelli-Lotta Karppelin hiihti henkilökohtaisilla matkoilla SM-kullan ja hopean

Li­min­gan Niit­to­mies­ten vies­ti­jouk­kue viides Ho­pea­som­pa-ki­sois­sa Vuo­ka­tis­sa – Nel­li-Lot­ta Karp­pe­lin hiihti hen­ki­lö­koh­tai­sil­la mat­koil­la SM-kul­lan ja hopean

12.04.2021 12:46
Vuokatin Hopeasompa -tapahtumaa on mahdollista seurata striimattuna, sillä yleisö ei pääse paikalle – lakeudelta mukana useita hiihtäjiä

Vuo­ka­tin Ho­pea­som­pa -ta­pah­tu­maa on mah­dol­lis­ta seurata strii­mat­tu­na, sillä yleisö ei pääse pai­kal­le – la­keu­del­ta mukana useita hiih­tä­jiä

09.04.2021 09:31
Tilaajille
Toteutuukohan nuorisolle luvattu hengailupaikka vihdoinkin torin uudistuksen yhteydessä? Tupoksen Pressiklubissa mietitään myös ideoita lähimatkailun kehittämiseksi ja muistellaan pettymyksiä virpomisoksat kädessä

To­teu­tuu­ko­han nuo­ri­sol­le luvattu hen­gai­lu­paik­ka vih­doin­kin torin uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä? Tu­pok­sen Pres­si­klu­bis­sa mie­ti­tään myös ideoita lä­hi­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­sek­si ja muis­tel­laan pet­ty­myk­siä vir­po­mis­ok­sat kädessä

31.03.2021 14:31
Kaksi autoilijaa tuhosi toiveet Kempeleenlahden hyvästä luistelubaanasta: "Harmittaa, kun olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että hiihtolomaviikolla reitti olisi ollut kunnossa"

Kaksi au­toi­li­jaa tuhosi toiveet Kem­pe­leen­lah­den hyvästä luis­te­lu­baa­nas­ta: "Har­mit­taa, kun olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että hiih­to­lo­ma­vii­kol­la reitti olisi ollut kun­nos­sa"

05.03.2021 10:39
Tilaajille
Tahkolan Arto esittää latukahvilaa Linnakangas-Metsokangas -välille: "Käristemakkara, hodari, lihapiirakka, panini tai lohivoileipäkin maistuisi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tah­ko­lan Arto esittää la­tu­kah­vi­laa Lin­na­kan­gas-Met­so­kan­gas -vä­lil­le: "Kä­ris­te­mak­ka­ra, hodari, li­ha­pii­rak­ka, panini tai lo­hi­voi­lei­pä­kin mais­tui­si"

21.01.2021 14:50
Tilaajille
Köykkyrin Zeppelin-hiihdot järjestetään helmikuun viimeisenä päivänä – kunnanhallitus vetosi järjestäjiin, ettei hiihtoja pidettäisi tammikuussa

Köyk­ky­rin Zep­pe­lin-hiih­dot jär­jes­te­tään hel­mi­kuun vii­mei­se­nä päivänä – kun­nan­hal­li­tus vetosi jär­jes­tä­jiin, ettei hiih­to­ja pi­det­täi­si tam­mi­kuus­sa

19.01.2021 13:52
Tilaajille
Kempeleen Vihiluodon ja Oulun Oritkarin välinen jääreitti on avoinna – lumipyryllä talkoolaiset uurastavat tuntitolkulla, jotta reitti pysyisi auki

Kem­pe­leen Vi­hi­luo­don ja Oulun Orit­ka­rin välinen jää­reit­ti on avoinna – lu­mi­py­ryl­lä tal­koo­lai­set uu­ras­ta­vat tun­ti­tol­kul­la, jotta reitti pysyisi auki

11.01.2021 15:21
Tilaajille
Korpelan Juha tietää miten suksen saa luistamaan – yritystoiminnassaan hän hyödyntää vuosikymmenien tietotaitoa

Kor­pe­lan Juha tietää miten suksen saa luis­ta­maan – yri­tys­toi­min­nas­saan hän hyö­dyn­tää vuo­si­kym­me­nien tie­to­tai­toa

11.12.2020 09:03
Tilaajille