Bioenergia
Lakeuden BioPower hakee ympäristölupaa Hirvasniemen kylässä sijaitsevalle bioenergiaterminaalialueelle – Yhtiö alkaa kerätä ja käsitellä myös betonijätettä

La­keu­den Bio­Po­wer hakee ym­pä­ris­tö­lu­paa Hir­vas­nie­men kylässä si­jait­se­val­le bio­ener­gia­ter­mi­naa­li­alueel­le – Yhtiö alkaa kerätä ja kä­si­tel­lä myös be­to­ni­jä­tet­tä

14.10.2020 15:09 0
Tilaajille