asukastuvat
Asukastuvalla tarvitaan lisää apukäsiä – hengähdystauon jälkeen järjestetty avoimet ovet -tapahtuma toi muutamia uusia vapaaehtoisia, mutta kenestä uusi puheenjohtaja?

Asu­kas­tu­val­la tar­vi­taan lisää apu­kä­siä – hen­gäh­dys­tauon jälkeen jär­jes­tet­ty avoimet ovet -ta­pah­tu­ma toi muu­ta­mia uusia va­paaeh­toi­sia, mutta kenestä uusi pu­heen­joh­ta­ja?

23.11.2021 16:07
Tilaajille