Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Anni Rapinoja
Hailuotoon kaavaillaan nykytaiteen museota, jossa ei välttämättä olisi edes seiniä, vaan taide levittäytyisi yllättäviin tiloihin – "Koko saari voisi olla museo"

Hai­luo­toon kaa­vail­laan ny­ky­tai­teen mu­seo­ta, jossa ei vält­tä­mät­tä olisi edes seiniä, vaan taide le­vit­täy­tyi­si yl­lät­tä­viin ti­loi­hin – "Koko saari voisi olla museo"

17.04.2023 11:00
Tilaajille
Luonnontaiteenkeskus ArtAR saa nimensä taiteilija Anni Rapinojan mukaan ja olisi toteutuessaan osa Oulu2026 kulttuuripääkaupunkihanketta

Luon­non­tai­teen­kes­kus ArtAR saa nimensä tai­tei­li­ja Anni Ra­pi­no­jan mukaan ja olisi to­teu­tues­saan osa Oulu2026 kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ket­ta

14.11.2022 16:00
Tilaajille
Luontotaiteen uranuurtajiin kuuuva Anni Rapinoja valittiin Oulun yliopiston Vuoden Alumniksi

Luon­to­tai­teen uran­uur­ta­jiin kuuuva Anni Ra­pi­no­ja va­lit­tiin Oulun yli­opis­ton Vuoden Alum­nik­si

11.11.2022 21:30
Tilaajille
Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siida on avattu peruskorjauksen jälkeen – Siidassa voi ihailla myös hailuotolaistaiteilija Anni Rapinojan ainakin 20 vuotta kestävää taideteosta muinaisesta Ruijanpolusta

Saa­me­lais­mu­seo ja Ylä-La­pin luon­to­kes­kus Siida on avattu pe­rus­kor­jauk­sen jälkeen – ­Sii­das­sa voi ihailla myös hai­luo­to­lais­tai­tei­li­ja Anni Ra­pi­no­jan ainakin 20 vuotta kes­tä­vää tai­de­teos­ta mui­nai­ses­ta Rui­jan­po­lus­ta

05.06.2022 18:00
Tilaajille