Tilaajille
Tuo sinäkin palikkasi Tyrnävän kirkonkylän yhteisötaideteokseen! Näin alkoi jääsydämen rakentaminen Tyrnävän keskustaan
Yhteisötaide

Tuo sinäkin pa­lik­ka­si Tyr­nä­vän kir­kon­ky­län yh­tei­sö­tai­de­teok­seen! Näin alkoi jää­sy­dä­men ra­ken­ta­mi­nen Tyr­nä­vän kes­kus­taan