Tilaajille
Niittareiden kotiareenalle lentävät lauantaina itähelsinkiläiset haukat – mitä tuumaa tulevasta ottelusta ja alkukaudesta Vaaralan Kalle?
Salibandy

Niit­ta­rei­den ko­ti­aree­nal­le len­tä­vät lauan­tai­na itä­hel­sin­ki­läi­set haukat – mitä tuumaa tu­le­vas­ta ot­te­lus­ta ja al­ku­kau­des­ta Vaa­ra­lan Kalle?