Va­sem­mis­to­lii­ton ny­kyi­set val­tuu­te­tut jät­tä­vät Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­ton – "Nyt tuntuu siltä, että parasta on ainakin jok­si­kin aikaa ve­täy­tyä kun­nal­lis­po­li­tii­kas­ta"

Hailuodossa kaivataan nuoria, uusia, aktiivisia ja idealistisia ehdokkaita.

Hailuoto
<p>Susanna Rapinoja ei aio asettua enää ehdolle seuraavissa kuntavaaleissa.</p> Raili Louhimaa        aikoo hänkin jättää valtuustoon tämän kauden jälkeen.
Susanna Rapinoja ei aio asettua enää ehdolle seuraavissa kuntavaaleissa.
Susanna Rapinoja ei aio asettua enää ehdolle seuraavissa kuntavaaleissa.
Kuva: Arkisto/Antti Korkala

Kumpikaan Vasemmistoliiton hailuotolaisista kunnanvaltuutetuista, Raili Louhimaa ja Susanna Rapinoja eivät aio enää asettua ehdolle tulevissa kuntavaaleissa.

Rantalakeus lähetti kaikille Hailuodon kunnanvaltuuston nykyisille jäsenille kyselyn tulevista kuntavaaleista. Seitsemästätoista valtuutetusta kyselyyn vastasi kahdeksan.

Rapinoja huomauttaa, että kahden valtuustokauden aikana Hailuotoa on kehitetty hyvällä yhteistyöllä.

– Olemme saaneet saareen elinkeinojen ja asumisviihtyvyyden kannalta tärkeän valokuitukaapelin ja jatkoa kevyen liikenteen väylälle. Saareen on syntynyt viime vuosina myös uutta vireätä kulttuuri- sekä yritystoimintaa. Nyt tuntuu siltä, että parasta on ainakin joksikin aikaa vetäytyä kunnallispolitiikasta ja keskittyä enemmän omaan työhön ja perheeseen, Rapinoja perustelee.

Lue lisää 23.9. Rantalakeudesta painettuna tai diginä!