Val­ta­kun­nal­li­nen etä­työ­suo­si­tus päättyy 15. lo­ka­kuu­ta – vastuu ter­veys­tur­val­li­ses­ta työn­teos­ta on työ­pai­koil­la

Etätyösuositus päättyy 15. lokakuuta, valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat tarkastelleet valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaolon perusteita.

Etätyösuositus päättyy 15. lokakuuta,  valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat tarkastelleet valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaolon perusteita.

Ministeriöt arvioivat, että lokakuun puoliväliin mennessä rokotuskattavuus olisi lähellä valtioneuvoston asettamaa tavoitetta.

Tällä hetkellä rokotuskattavuus ei ole vielä työikäisen väestön osalta vähintään 80 prosentin tasolla. Lisäksi tartuntoja todetaan edelleen paljon.

Paluu työpaikoille voidaan aloittaa jo aiemmin, jos se on riskien arvioinnin ja alueellisen epidemiatilanteen perusteella mahdollista.

Vastuu terveysturvallisesta työnteosta siirtyy vahvemmin työpaikoille, kun laajaa valtakunnalliseen suositukseen perustuvaa etätyötä puretaan.  Koronavirukselta suojautuminen on edelleen tarpeen huomioida, kun työpaikoilla lisätään läsnätyötä.

Etätyösuosituksen jatkaminen lokakuun puoleen väliin antaa työpaikolle mahdollisuuden joustavaan siirtymiseen lisääntyvään etä- ja läsnätyön yhdistämiseen yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Kansallisella tasolla etä- ja läsnätyön yhdistämiseen liittyviä näkökulmia pohditaan Työterveyslaitoksen, ministeriöiden, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja työmarkkinajärjestöjen kesken.