Tilaajille

Uusi re­hu­la­ki voimaan vuoden alussa – uu­dis­tuk­sel­la mi­ni­moi­daan toi­mi­joil­le ai­heu­tu­vaa hal­lin­nol­lis­ta taakkaa

Rehulainsäädäntöön tehtiin EU-lainsäädännön ja kansallisten tarpeiden edellyttämiä muutoksia.
Rehulainsäädäntöön tehtiin EU-lainsäädännön ja kansallisten tarpeiden edellyttämiä muutoksia.
Kuva: Arkisto / Jarmo Kontiainen

Tasavallan presidentti on vahvistanut vuoden 2021 alussa voimaan tulevan uuden rehulain, jolla rehulainsäädäntöön tehtiin EU-lainsäädännön ja kansallisten tarpeiden edellyttämät muutokset. Uudistuksella minimoidaan toimijoille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa hyvää rehuturvallisuuden tasoa vaarantamatta. Uudistetussa laissa säädetään myös uusista valvontaan liittyvistä työkaluista.

Rehulainsäädäntöä päivitettiin uudistuksessa vastaamaan Euroopan unionin valvonta-asetusta, ja säädösten terminologiaa yhdenmukaistettiin EU-lainsäädännön ja elintarvikeketjun muun lainsäädännön kanssa. Uudistetussa laissa otettiin huomioon muun muassa se, että erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista säädetään jatkossa komission asetuksella komission direktiivin sijaan. Uudistuksessa parannettiin myös lain rakennetta ja luettavuutta sekä päivitettiin sen nojalla annettavaa alemman asteista sääntelyä rehualan toiminnanharjoittamisesta.