Lukijalta
Mielipide

Nooan arkki -haas­tat­te­lus­tam­me

Heidi Arffman viittaa mielipidekirjoituksessaan (RL 8.7), minun ja vaimoni haastatteluun Nooan Arkista, (RL 30.6). Arffman toteaa, että olemme ”mainio esimerkki siitä miten tarpeen vaatiessa mikä tahansa uskon asia kääntyy lipevästi uskottavampaan suuntaan.” Tällä Arffman viittaa siihen, että sanoimme (RL 30.6) ”ettei ark­kiin otet­tu eri hyön­teis- tai ka­la­la­je­ja, vaan vain il­maa hen­git­tä­viä eläi­miä.” Tämä on Arffmanin mielestä luistamista Raamatun kirjaimellisesta tulkinnasta.

Arffman on tehnyt tarkan havainnon, sillä minun olisi pitänyt sanoa tarkemmin, että vain sierainten kautta ilmaa hengittäviä maaeläimiä otettiin Arkkiin, sillä se on Raamatun ilmoitus asiasta. Seuraavat Raamatun kohdat avaavat asiaa: 1.Moos.7:13-16 ja 1.Moos.7:20-22.

Raamattu kertoo tarkasti, että Arkkiin meni kaksittain kaikki liha, jossa oli elämän henki. Vedenpaisumuksessa hukkui kaikki liha, joka maan päällä liikkui - kaikki joiden sieraimissa oli elämän hengen henkäys, kaikki, jotka elivät kuivalla maalla, kuolivat. Toisin sanoen Raamatun mukaan Arkkiin meni vain sierainten kautta ilmaa hengittävät maaeläimet, sillä kaikki sierainten kautta ilmaa hengittävät maaeläimet kuolivat vedenpaisumuksessa. Raamattu rajaa Arkista pois kaikki ne maaeliöt, jotka eivät hengitä sierainten kautta ilmaa ja kaikki vesieläimet. Sillä vain kaikki sierainten kautta hengittävät, kuivalla maalla elävät, kuolivat.

Hyönteiset eivät hengitä sierainten kautta, vaan ulkoisessa tukirangassaan olevien pienten aukkojen kautta, ne olivat myös riittävän pieniä selviytyäkseen kasvillisuuden muodostamilla kelluvilla lautoilla, aivan kuten nykyäänkin voidaan nähdä tapahtuvan myrskyjen jälkeen. Kalat eivät elä kuivalla maalla, vaan vedessä ja sitä oli niille tarjolla vedenpaisumuksessa kylliksi Arkin ulkopuolella. Toisin sanoen hyönteiset ja kalat kykenivät selviytymään vedenpaisumuksesta ja varmaan siksi Jumala ei niitä käskenyt ottaa Arkkiin. Edellä kuvattua tukee se, että ”eläimet” ja ”karjaeläimet” jotka Arkkiin tuli ottaa 1.Moos.6:19-20 ja 1.Moos.7:2-3 mukaan on käännetty samasta hepreankielisestä sanasta behemah, jolla viitataan selkärankaisiin maaeläimiin.

Arkkiin ei tarvinnut ottaa vesieläimiä, selkärangattomia, kasveja ja bakteereja. Tämä on merkittävää, koska maailmassa on noin 1.8 miljoonaa rekisteröityä eliölajia. Yli 98% niistä ovat vesieläimiä, selkärangattomia, kasveja ja bakteereja. Juuri niitä joita ei tarvinnut ottaa Arkkiin. Nykyään selkärankaisia maaeläimiä on noin 34 tuhatta lajia. Jumala loi lajit lisääntymään lajinsa mukaan, siitä voimme olettaa geneettisen lisääntymismahdollisuuden viittaavan saman luodun lajityypin edustajiin. Joten Arkkiin ei tarvinnut ottaa kettuja, kojootteja, sakaaleja, dingoja ja koiria vaan ainoastaan susipari, sillä nämä kaikki lajit ovat risteytettävissä keskenään. Ark Encounterin tutkijatiimin mukaan tämä tarkoittaa, että Arkkiin meni noin 1 400 lajityyppiä (noin 7 000 yksittäistä eläintä), sillä puhtaita eläimiä otettiin seitsemän.

Toni TorppaRaahe