Tilaajille

Näin kun­nan­hal­li­tus ää­nes­ti: Tem­mek­sen kir­jas­to kiinni elo­kuus­sa – kir­jas­to­pal­ve­lui­ta ha­lu­taan ke­hit­tää, mutta kir­jas­to olisi jat­kos­sa vain kes­kus­tas­sa

Tyrnävä

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen, että kunnan kirjastopalvelut keskitetään Myllykirjastoon. Se tarkoittaa, että Temmeksen kirjastopalvelut lakkautuvat nykyisen kaltaisena elokuun alussa.

Kunnanhallituksen päätökseen sisältyy myös se, että kunta kehittää ja luo uusia innovatiivisia kirjastopalveluita, kuten kirjakaappeja ja kouluille sekä ikäihmisten toimintoihin jalkautuvia palveluita. Lisäksi kunnanhallitus päätti vakinaistaa lasten ja nuorten kirjastovirkailijan toimen.