Met­sä­hal­li­tus työstää Li­min­gan­lah­ti-stra­te­giaa – "A­siak­kai­den vii­py­mää tulisi pi­den­tää pal­ve­lui­den li­sää­mi­sen kautta"

Työ valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Liminka

Metsähallituksen tekemän kävijätutkimuksen pohjalta on käynnistetty strategiatyö, jonka tarkoitus on ohjata Liminganlahden luontokeskuksen toimintaa, Metsähallitus kertoo tiedotteessaan. Kosteikkoluontoa esittelevän luontokeskuksen suosio on kasvanut tasaisesti, ja viime vuonna tehtiin jälleen uusi käyntimääräennätys, kun Liminganlahdella vieraili 60 000 kävijää.

Kehittämisstrategia valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Metsähallituksessa uskotaan kasvupotentiaalia olevan edelleenkin. Käyntimäärän nousu on lisännyt myös tulovirtaa: kun vuonna 2010 matkailijat jättivät 390 000 euroa, tuovat he tuloja nyt 1,3 miljoonaa euroa. Eniten rahaa käyttävät kotimaiset matkailijat. Kokonaistyöllisyysvaikutus on noussut kymmenessä vuodessa viidestä kolmeentoista.

– Strategiatyössä tullaan miettimään, miten luontokasvatus, virkistyskäyttö ja matkailutoiminta saadaan yhteensovitettua mahdollisimman hyvin. Matkailutoiminnan tulisi olla myös taloudellisesti kannattavaa. Asiakkaiden viipymää tulisi pidentää palveluiden lisäämisen kautta, esimerkiksi ulkoalueita kehittämällä. Toisaalta pitää muistaa, että kaiken pohjana ovat herkät luontoarvot, joiden säilyminen on tärkeintä, toteaa Metsähallituksen Luontopalveluiden asiakaspalvelupäällikkö Irja Leppänen.

Hän pitää ensiarvoisen tärkeänä, että vaikka työ kootaan Metsähallituksen toimesta, niin työstämiseen osallistuvat kaikki Luontokeskuksen toimijat ja sidosryhmät. Metsähallituksen lisäksi Luontokeskuksessa toimii Limingan kunnan hallinnoima Hotelli-ravintola Limingalahti Oy. Kunta ei ole vielä tehnyt päätöstä Liminganlahden osalta oman matkailun master planin osalta. Muilta osin master plan -hyväksyttiin kaksi vuotta sitten. Kunnan strategiatyö etenee syksyllä.

Lue lisää 15.7. Rantalakeudesta painettuna tai diginä!