Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Lumien nopea su­la­mi­nen ja jäässä olevat ojat ai­heut­ta­neet tulvia Tyr­nä­väl­lä ja Li­min­gas­sa – puus­toa, maa-ai­nes­ta ja jäätä on tarpeen mukaan pois­tet­ta­va uo­mis­ta, neuvoo Pe­las­tus­lai­tos

Rantalakeus

Lumien nopea sulaminen on aiheuttanut tulvimista Tyrnävän, Limingan ja Muhoksen alueella, kertoo Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. Tulvimista aiheuttaa osaltaan se, että ojat ja muut uomat ovat jäässä kaventaen uoman tilavuutta. Myös tierumpuja ja muita vesikanavia on ollut jäässä aiheuttaen veden patoutumista.

Pelastuslaitos on torjunut tulvatilanteita yhdessä ELY-keskuksen ja kuntien henkilöstön kanssa. Pelastuslaitoksella on ollut useita tulvimisesta aiheutuneita hälytystehtäviä erityisesti Tyrnävän alueella.

Kevään tulvaennusteiden mukaan Oulun seudun suurien jokien vakavat sulamisvesitulvat ovat epätodennäköisiä. Oulu-, Kiiminki- ja Iijokien latvoilla on tavanomaista vähemmän lunta. Ongelmia voi aiheuttaa lähinnä jääpadot.

Tilanne on toinen rannikon läheisyydessä, jossa lunta on ollut tavanomaista enemmän.

Tulvatilanteen hallinnan kannalta olisi tärkeää, että myös alueen ojitusyhtiöt ja muut tahot, jotka ovat teettäneet ojia tai muita vesirakenteita hulevesien johtamista varten, aktivoituisivat. Sulamisvesiä padottavaa puustoa, maa-ainesta ja jäätä on tarpeen mukaan poistettava uomista, ettei tulva pääse kastelemaan rakennuksia. On myös huolehdittava  tierumpujen avoimuudesta.

Sääennusteiden mukaan yöpakkaset hidastavat vähän sulamista, mutta myös sateita ja lämpöä on luvassa. Tulvatilanne voi vaikeutua nopeasti.