Li­min­gas­sa halu kuulla kun­ta­lai­sia jo ideoin­nin al­ku­vai­hees­sa: – "Olemme ot­ta­neet as­ke­lei­ta oikeaan suun­taan"

Liminka
Kartta kuntalaisten osallistamiseksi on jo valmis. Seuraavaksi Limingassa mietitään käytännön toimia ja toimintatapojen muutoksia.
Kartta kuntalaisten osallistamiseksi on jo valmis. Seuraavaksi Limingassa mietitään käytännön toimia ja toimintatapojen muutoksia.

Muistatko reilu vuosi sitten esitellyt Liminganlahden kehittämissuunnitelmat, jotka saivat monen kuntalaisen haukkomaan henkeä? Virkamiesten ideat eivät saaneet varauksetonta vastaanottoa, ja moni harmitteli sitä, ettei kuntalaisia otettu ideointivaiheeseen mukaan.

Jatkossa näin ei tapahtuisi, jos Limingan osallisuustyöryhmän ajatukset päätyvät kunnan viranhaltijoiden, työntekijöiden ja päättäjien toimintatapoihin. Hallintojohtaja, työryhmän vastuuviranhaltija Katja Vuorinen uskoo kulttuurimuutoksen kestävän pitkään, mutta jo nyt kunnassa pitäisi miettiä ensi vuonna päätöksentekoon tulevia asioita, joihin kuntalaiset otettaisiin varhaisessa vaiheessa mukaan.

– Olemme ottaneet jo monia askelmerkkejä oikeaan suuntaan. Hyvä esimerkki on nuorille järjestetty kokoontuminen Meijän mestan suunnittelusta. Seuraava voisi olla Rantakylän liikunta-alueen kehittäminen, johon jo alkuvaiheessa pääsisivät vaikuttamaan niin kyläläiset, urheiluseurat kuin muut kiinnostuneet, Vuorinen toteaa.

Kuntalaisia ei haluta osallistaa pelkästään hankesuunniteluun, vaan kaikkeen kunnan toimintaan. Myös palveluihin.

– Jokaisella on oma näkökulma asioihin, mutta itse ei välttämättä kaikkia hyviä juttuja huomaa. Laajemman joukon avulla voisimme parantaa asioita entisestään, summaa työryhmän puheenjohtaja Olli Nurkkala (kesk.).

Valtuusto asetti 11-henkisen ryhmän tehtäväänsä huhtikuussa. Viranhaltijoiden lisäksi mukana on edustus jokaisesta valtuustopuolueesta. Työryhmä on kokoontunut vasta kerran, ja valmista olisi loppuvuodesta.

– Seuraavan kerran olemme koolla 8. elokuuta. Tuolloin mietimme asioita vanhusten ja vammaisten näkökulmasta. Kokouksiin ovat tervetulleita kaikki, innostaa osallisuustyöryhmän sihteeri, hankeasiantuntija Laura Kelhä.

Lue lisää 3.7. ilmestyneestä Rantalakeudesta painettuna tai diginä!

Kuntalaisia halutaan kuulla

Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Limingan osallisuustyöryhmä aloitti toimintansa toukokuussa. Seuraava kokous on 8. elokuuta kello 17-19 Lakeustalon Kokko-kokoustilassa, mihin kaikki kuntalaiset ovat tervetulleita. Asialistalla on vanhusten ja vammaisten osallisuus. Elokuun lopulla pohditaan lasten ja nuorten osallistamista.