Tilaajille

Li­min­gan Kie­kol­le ja Ajax-Sark­ki­ran­nal­le Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön seu­ra­toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tu­kea – la­keu­den potti yh­teen­sä 20 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille lähes 4,5 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea.

Lakeudella tukea sai kaksi seuraa. Limingan Kiekko ry 5 000 euroa Liikuntaa kaiken ikäisille -hankkeelle ja kempeleläinen Ajax-Sarkkiranta ry 15 000 euroa Jalkapalloa jokaiselle yhdenvertaisesti -hankkeelle.