Lukijalta
Mielipide

Li­min­gan kh:n sel­vi­tys­pyyn­nös­tä

Rantalakeuden yleisöosastolla 21.8.2019 Tuomas Okkonen ja Petri Saarela kirjoittivat Limingan kunnanhallituksen selvityspyynnöstä, joka koski Okkosen laatimaa julkista Facebook-kirjoitusta.

Kunnan luottamushenkilön virheellisestä menettelystä luottamustoimessa säädetään kuntalain 85 §:ssä. Kunnanhallituksella on lakisääteinen velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin, jos on syytä epäillä luottamushenkilön syyllistyneen virkarikokseen tai muuten menetelleen velvollisuuksiensa vastaisesti. Kyseisen lainkohdan edellyttämällä tavalla kunnanhallitus on päättänyt pyytää Tuomas Okkoselta asiaa koskevan selvityksen. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä päätetään selvityksen jälkeen.

Mielipidekirjoituksissa molemmat kirjoittivat selvityspyyntöä koskevasta julkisuudesta. Kunnan toimielimen esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja. Kunnan viranomaisen laatima pöytäkirja on pääsääntöisesti julkinen siitä alkaen, kun se on tarkastuksen jälkeen allekirjoitettu.

Tiedon antaminen asiakirjasta, joka ei ole vielä julkinen, on viranomaisen harkinnassa. Julkisuuslain mukaisesti harkinnanvaraiseen julkisuuteen tulee suhtautua lähtökohtaisesti myönteisesti eikä tiedon saamista saa rajoittaa ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta. Kunnan tiedottamisvelvollisuuteen kuuluu tiedottaminen päätöksistä ja päätöksistä tiedotetaan säännönmukaisesti mediaa heti kokouksen päättymisen jälkeen.

Katja Vuorinenhallintojohtaja Limingan kunta