La­keu­del­le vä­hem­män hir­ven­pyyn­ti­lu­pia kuin vuosi sitten – Hai­luo­dos­sa lu­pa­pu­do­tus kaik­kein suurin

Hirveä on mahdollista pyytää vahtimalla pellolta 1. syyskuuta alkaen. Varsinainen hirvenmetsästyskausi alkaa lokakuussa.

Rantalakeus. Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt lakeuden alueen riistanhoitoyhdistyksille tulevalle metsästyskaudelle yhteensä 384 hirvenpyyntilupaa, kertoo riistakeskus tiedotteessaan. Kaikkiaan Oulun alueelle myönnettiin lähes 5 200 lupaa, mikä on noin kymmenen prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla on mahdollista kaataa joko yksi aikuinen tai kaksi vasaa. Siten tämänvuotisella pyyntilupamäärällä on mahdollista kaataa noin 6 900 hirveä.

Suurin lupavähennys on Hailuodon riistanhoitoyhdistyksen alueella, missä tälle vuodelle lupia myönnettiin 120, kun viime vuonna niitä oli 200. Kempeleen-Oulunsalon riistanhoitoyhdistyksen alueelle lupia on sama määrä kuin vuosi sitten, 21. Myös Tyrnävän riistanhoitoyhdistyksen lupamäärä säily samana 65:ssä. Limingan seudun riistanhoitoyhdistys sai viime vuotista enemmän lupia, yhteensä 178. Vuonna 2019 yhdistyksen lupamäärä oli 173.

Suomen riistakeskus Oulun alueellinen riistaneuvosto on asettanut hirvitiheyden tavoitteet hirvitalousaluekohtaisesti välille 2,0– 3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla. Myönnetyllä lupamäärällä pyritään pitämään hirvitiheydet asetetuilla tavoitetasoilla. Hirvikannan rakenteen osalta puolestaan tavoitellaan tilannetta, jossa naaraita on enintään 1,5 yksilöä yhtä urosta kohti ja metsästyksen jälkeen jäävään talvehtivaan kantaan jää 20-30 prosenttia vasoja.

Hirveä on mahdollista pyytää vahtimalla pellolta 1. syyskuuta alkaen. Varsinainen hirvenmetsästyskausi alkaa lokakuussa ja jatkuu vuoden loppuun, ja sen jälkeenkin hirveä saa metsästää ilman koiraa tammikuun 15. päivään asti.