Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ju­han­nus­kok­ko­jen polt­ta­mi­nen on näillä näkymin sal­lit­tua Oulun seu­dul­la ja Koil­lis­maal­la – pe­las­tus­lai­tos oh­jeis­taa, mitä kokon polt­ta­jan tulee huo­mioi­da

Tällä hetkellä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella ei ole voimassa olevia varoituksia, jotka estäisivät juhannuskokkojen polttamisen.
Tällä hetkellä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella ei ole voimassa olevia varoituksia, jotka estäisivät juhannuskokkojen polttamisen.
Kuva: Vesa Joensuu

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos muistuttaa kansalaisia turvallisesta juhannuskokkojen polttamisesta. Osassa maata on voimassa olevia metsäpalovaroituksia, mutta tämän hetken ennusteen mukaan Oulun seudulla ja Koillismaalla ei ole voimassa varoituksia, jotka estäisivät kokkojen polttamisen.

– Näyttää todennäköiseltä, että juhannuksena 2022 ei ole voimassa metsä- tai ruohikkopalovaroituksia Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella.

Pelastuslaitos muistuttaa ottamaan huomioon juhannuskokkojen polttamisessa muun muassa, ettei avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana, rakennusten läheisyys on huomioitava kokon sijoittamisessa ja kokon polttamiselle tulee olla aina maanomistajan lupa. Katso koko ohjeistus jutun lopusta.

Pelastuslaitos korostaa myös, että pelastuslain 8. pykälä edellyttää, että kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta muodostuu runsaasti savua, on ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Jos kokosta soitetaan hätäpuhelu, hätäkeskuksen on tehtävä pelastustoimelle hälytys ja pelastuslaitoksen yksikköjen lähdettävä paikalle suorittamaan tehtävää.

– Juhannuskokon polttajan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava, että poltosta ei tehdä aiheettomia hätäilmoituksia. Tämä onnistuu rajoittamalla polton kokoa, polttamalla kuivaa ja hyvin palavaa puutavaraa tai risuja, josta ei muodostu voimakasta savua sekä tiedottamalla juhannuskokosta lähiympäristön asukkaita, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ohjeistaa.

Hätäkeskus ei ota vastaan juhannuskokkoja koskevia ilmoituksia, vaan kokosta voi ilmoittaa Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselle käyttämällä sähköistä ilmoituspohjaa.

Fakta

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ohjeistus kokon polttajille:

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen (pelastuslaki § 6). Varoitukset voi selvittää esimerkiksi säätiedotuksista tai Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.

Lisäksi on huomioitava rakennusten läheisyys. Polttajaltaan karannut avotuli tai juhannuskokon kipinät sytyttävät rakennuksia siinä missä metsää tai maastoa.

Kokon polttamiselle täytyy olla aina maanomistajan lupa. Polttopaikan tulisi olla kaikissa tapauksissa rannan läheisyydessä palamattomalla maapohjalla. Suurehkon tai suuren kokon etäisyys metsään tai rakennuksiin tulisi olla poltettavan materiaalin määrästä tai olosuhteista riippuen vähintään 50 metriä.

Polttopaikan ympäristö on tarvittaessa kasteltava huolellisesti ennen kokon sytyttämistä.

Kokossa saa polttaa vain kuivaa ja käsittelemätöntä puuta, oksia ja risuja.

Kokkoa ei saa missään tapauksessa sytyttää bensiinillä tai muulla erittäin herkästi syttyvällä palavalla nesteellä.

Kokon polttajan tai muun avotulen tekijän täytyy varata polttopaikalle riittävästi sammutusvälineitä kokon sammuttamiseen. Sammutusaineena on oltava vettä.

Kokon polttaja on vastuussa siitä, ettei poltto aiheuta vaaraa yleisölle tai sivullisille.

Polttaja on myös vastuussa vahingoista, joita poltosta voi aiheutua.

Kokon jälkisammutus ja -vartiointi sekä palamisjätteiden käsittely on polttajan vastuulla.

Oulussa ympäristönsuojelumääräykset kieltävät avotulen teon taajaan asutulla alueella muualla kuin ulkona sijaitsevassa tulisijassa tai erikseen merkityllä tulentekopaikalla. Juhlakokoista ei ole kirjattu poikkeusta määräyksiin.

Kokosta aiheutuviin savuhaittoihin ja palovaaraan on syytä kiinnittää huomiota myös kunnissa, joissa ei ole vastaavia ympäristönsuojelumääräyksiä.

Pelastuslain (379/2011) 8 § edellyttää, että kulotuksesta ja muusta avopoltosta, josta muodostuu runsaasti savua, on ilmoitettava pelastusviranomaiselle.

Lähde: Oulu-Koillismaan pelastuslaitos