Yleishyödylliset yhteisöt
Osa maksaa, osa ei – Verottajan näkemys yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöverotukseen on mielenkiintoinen ja paikoin sekava, eikä Verohallinnosta saa edes kommenttia

Osa maksaa, osa ei – Ve­rot­ta­jan näkemys yleis­hyö­dyl­lis­ten yh­tei­sö­jen kiin­teis­tö­ve­ro­tuk­seen on mie­len­kiin­toi­nen ja paikoin sekava, eikä Ve­ro­hal­lin­nos­ta saa edes kom­ment­tia

04.12.2021 06:00
Tilaajille