Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lapset ja nuoret
Mitä keinoja lasten ja nuorten runsaan digipelaamisen aiheuttamien ongelmien ehkäisyyn? Kempeleessä asiaa pohdittiin ilmiökahvilassa

Mitä keinoja lasten ja nuorten runsaan di­gi­pe­laa­mi­sen ai­heut­ta­mien on­gel­mien eh­käi­syyn? Kem­pe­lees­sä asiaa poh­dit­tiin il­miö­kah­vi­las­sa

28.09.2021 01:14
Tilaajille
Koulupoliisilla lukuvuosi on alkanut vilkkaasti, sillä esimerkiksi näpistysten määrä poliisilaitoksen alueella on kasvanut: "Kun opiskelumotivaatio kerran katoaa, on sitä vaikeaa saada takaisin. Olemme nähneet, että tämä on yleistä jo alakouluikäisissä"

Kou­lu­po­lii­sil­la lu­ku­vuo­si on alkanut vilk­kaas­ti, sillä esi­mer­kik­si nä­pis­tys­ten määrä po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on kas­va­nut: "Kun opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tio kerran katoaa, on sitä vaikeaa saada ta­kai­sin. Olemme näh­neet, että tämä on yleistä jo ala­kou­lui­käi­sis­sä"

26.09.2021 14:00
Tilaajille
Murron kerholaiset pääsivät tutustumaan frisbeegolfiin uudella kuusiväyläisellä radalla –  Murron toisella radalla Peuranmäellä on arki-iltaisin jopa yli 300 heittäjää

Murron ker­ho­lai­set pää­si­vät tu­tus­tu­maan fris­bee­gol­fiin uudella kuu­si­väy­läi­sel­lä radalla –  Murron toi­sel­la radalla Peu­ran­mäel­lä on ar­ki-il­tai­sin jopa yli 300 heit­tä­jää

24.06.2021 11:00
Tilaajille