kuituhampun viljely
Mitä kaikkea hampusta voi valmistaa? Hemka Oy ei ole vielä valinnut suunnittelemansa kuituhampputehtaan paikkaa

Mitä kaikkea ham­pus­ta voi val­mis­taa? Hemka Oy ei ole vielä va­lin­nut suun­nit­te­le­man­sa kui­tu­hamp­pu­teh­taan paikkaa

22.07.2022 15:00
Tilaajille
Kolme tuntia hampputietoutta kiinnosti yli sataa tyrnäväläistä – Hemka Oy esitteli osakkaansa ja potentiaalisen rahoittajansa, perunaihmisiä taas huoletti High Grade -alueen säilyminen, jos pelloille tuodaan työkoneet muualta

Kolme tuntia hamp­pu­tie­tout­ta kiin­nos­ti yli sataa tyr­nä­vä­läis­tä – Hemka Oy esit­te­li osak­kaan­sa ja po­ten­tiaa­li­sen ra­hoit­ta­jan­sa, pe­ru­na­ih­mi­siä taas huo­let­ti High Grade -alueen säi­ly­mi­nen, jos pel­loil­le tuodaan työ­ko­neet muualta

11.02.2022 15:00
Tilaajille
Tyrnävälle on nousemassa hampputehdas – Hemka Oy kaipaa lisää kuituhampun sopimusviljelijöitä tehtaan käynnistämiseksi

Tyr­nä­väl­le on nou­se­mas­sa hamp­pu­teh­das – Hemka Oy kaipaa lisää kui­tu­ham­pun so­pi­mus­vil­je­li­jöi­tä tehtaan käyn­nis­tä­mi­sek­si

02.02.2022 13:04 1
Tilaajille