Convoy Finland 2022
Kuuntele uusin Tupoksen Pressiklubi! Nostavatko olympialaisten tapahtumat sykettä? Entä minkä asian vuoksi nuoret lähtisivät mielenilmaukseen mukaan?

Kuun­te­le uusin Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi! Nos­ta­vat­ko olym­pia­lais­ten ta­pah­tu­mat sy­ket­tä? Entä minkä asian vuoksi nuoret läh­ti­si­vät mie­len­il­mauk­seen mukaan?

11.02.2022 06:41
Tilaajille
Kempeleläinen Arto suuntasi kohti Helsinkiä Convoy Finland 2022 -saattueessa – "Äkkiähän se arki tulee vastaan, varsinkin kun olen yrittäjä"

Kem­pe­le­läi­nen Arto suun­ta­si kohti Hel­sin­kiä Convoy Finland 2022 -saat­tuees­sa – "Äk­kiä­hän se arki tulee vas­taan, var­sin­kin kun olen yrit­tä­jä"

04.02.2022 15:00
Tilaajille
Rekkamarssi ei startannut aamuseitsemältä – lähdössä oli vain muutama henkilöauto, jotka nekin jäivät odottamaan kello yhdeksäksi suunniteltua seuraavaa lähtöä – katso suoran lähetyksen tallenne

Rek­ka­mars­si ei star­tan­nut aa­mu­seit­se­mäl­tä – läh­dös­sä oli vain muutama hen­ki­löau­to, jotka nekin jäivät odot­ta­maan kello yh­dek­säk­si suun­ni­tel­tua seu­raa­vaa lähtöä – katso suoran lä­he­tyk­sen tal­len­ne

04.02.2022 08:54
Tilaajille