Asukashankinta
Kyläkaavoilla lisää rakennuspaikkoja - Hailuoto hyödyntää arkkitehtiopiskelijoiden visioita kunnan tulevaisuudesta vuonna 2040

Ky­lä­kaa­voil­la lisää ra­ken­nus­paik­ko­ja - Hai­luo­to hyö­dyn­tää ark­ki­teh­ti­opis­ke­li­joi­den vi­sioi­ta kunnan tu­le­vai­suu­des­ta vuonna 2040

14.04.2021 19:00
Tilaajille
Älykylällä uusia asukkaita? Hailuotoon muutettaisiin, jos tontteja olisi myytävänä – 50 uuden asukkaan tavoitteeseen pyritään muilla keinoin

Äly­ky­läl­lä uusia asuk­kai­ta? Hai­luo­toon muu­tet­tai­siin, jos tont­te­ja olisi myy­tä­vä­nä – 50 uuden asuk­kaan ta­voit­tee­seen py­ri­tään muilla keinoin

05.11.2020 13:23
Tilaajille