Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ää­ni­oi­keus­il­moi­tus pos­ti­te­taan jou­lu­kuun aikana ää­ni­oi­keu­te­tul­le – var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on 23. tam­mi­kuu­ta

Aluevaalien vaalipäivänä 23. tammikuuta voi äänestää vain äänioikeusilmoituksessa mainitussa vaalipaikassa. Ennakkoäänen voi antaa 12. – 18. tammikuuta missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.
Aluevaalien vaalipäivänä 23. tammikuuta voi äänestää vain äänioikeusilmoituksessa mainitussa vaalipaikassa. Ennakkoäänen voi antaa 12. – 18. tammikuuta missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.
Kuva: Vesa Joensuu

Aluevaaleissa äänioikeutettuja ovat hyvinvointialueilla asuvat Suomen kansalaiset, jotka ovat vähintään 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 23.1.2022.

Lisäksi äänioikeutettuja ovat ne täysi-ikäiset muiden EU-maiden sekä Islannin ja Norjan kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa hyvinvointialueella. Muut ulkomaalaiset ovat äänioikeutettuja, jos heillä on ollut kotikunta Suomessa hyvinvointialueella yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan.

Äänioikeutetuille postitetaan äänioikeusilmoitus joulukuun aikana. Jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään hänelle Suomi.fi -palveluun.

Sunnuntaina 23.1. toimitettavat vaalit ovat Suomen ensimmäiset aluevaalit. Aluevaaleissa valitaan edustajat aluevaltuustoihin.

Aluevaaleissa äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan oman hyvinvointialueensa ehdokasta. Äänioikeutetun hyvinvointialue määräytyy hänen kotikuntansa mukaan. Tiedot siitä, mihin hyvinvointialueeseen mikäkin kunta kuuluu, löytyvät vaalit.fi -sivustolta.

Vaalipäivänä 23.1. voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestysaikana 12.–18.1.2022 voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Tammikuun aluevaalien äänioikeusrekisteri on poimittu väestötietojärjestelmästä 3.12. Mikäli äänioikeutettu on muuttanut 3.12. jälkeen, hyvinvointialue jolla hän äänioikeutettu ja hänen vaalipäivän äänestyspaikkansa määräytyvät hänen aiemman asuinpaikan mukaisesti.