NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin 12 tuntia
Villa Hannalalle varattiin vuokrausoikeus Varjakansaareen noin 20 600 neliön alueelle vuoden 2024 loppuun asti

Villa Han­na­lal­le va­rat­tiin vuok­raus­oi­keus Var­ja­kan­saa­reen noin 20 600 neliön alueel­le vuoden 2024 loppuun asti

16:00
Tilaajille
Viikko
Hailuodon meriteatterihanke etenee –kunta hakee suunnittelutarveratkaisua, hakemus nähtävillä

Hai­luo­don me­ri­teat­te­ri­han­ke etenee –kunta hakee suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sua, hakemus näh­tä­vil­lä

29.05.2023 12:00
Tilaajille
Ministeri Tytti Tuppurainen tapaa Finnairin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Tilanne on kestämätön ja odotamme parannusta"

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen tapaa Finn­ai­rin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Ti­lan­ne on kes­tä­mä­tön ja odo­tam­me pa­ran­nus­ta"

29.05.2023 11:00 1
Tilaajille
Temmesläisille ja ohikulkijoille tarjotaan kesällä harvinaista palvelua – kauppa-auton tuotevalikoima on vielä muotoutumassa

Tem­mes­läi­sil­le ja ohi­kul­ki­joil­le tar­jo­taan kesällä har­vi­nais­ta pal­ve­lua – kaup­pa-au­ton tuo­te­va­li­koi­ma on vielä muo­tou­tu­mas­sa

29.05.2023 06:00
Tilaajille
Katso video ja kuvagalleria tivolin avajaisista – Kempeleessä tehtiin historiaa, kun 15-vuotias Onni asteli portista sisään

Katso video ja ku­va­gal­le­ria tivolin ava­jai­sis­ta – Kem­pe­lees­sä tehtiin his­to­riaa, kun 15-vuo­tias Onni asteli por­tis­ta sisään

27.05.2023 17:00 1
Tilaajille
Tivoli avasi ovensa Kempeleessä – katso tallenne avauksesta

Tivoli avasi ovensa Kem­pe­lees­sä – katso tal­len­ne avauk­ses­ta

27.05.2023 14:45
Tilaajille
Hailuotolainen matkailuyrittäjä: "Meidän pitäisi luottaa kuntaan ja kunnan meihin – nyt tuli tunne, että tässähän pitää olla varpaillaan"

Hai­luo­to­lai­nen mat­kai­luy­rit­tä­jä: "Meidän pitäisi luottaa kuntaan ja kunnan meihin – nyt tuli tunne, että täs­sä­hän pitää olla var­pail­laan"

27.05.2023 09:46
Tilaajille
Oulunsalon lauttarannassa tehdään kesän aikana tuulivoimalatöitä – purkutyöt alkavat ensi viikolla, syksyllä Riutunkarissa pyörii kaksi uutta voimalaa

Ou­lun­sa­lon laut­ta­ran­nas­sa tehdään kesän aikana tuu­li­voi­ma­la­töi­tä – pur­ku­työt alkavat ensi vii­kol­la, syk­syl­lä Riu­tun­ka­ris­sa pyörii kaksi uutta voi­ma­laa

25.05.2023 09:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Oulun-reitti ongelmissa, kun Finnairin koneita huolletaan Euroopassa – Yritykset siirtävät jo asiakastapaamisia toisille paikkakunnille

Ou­lun-reit­ti on­gel­mis­sa, kun Finn­ai­rin koneita huol­le­taan Eu­roo­pas­sa – Y­ri­tyk­set siir­tä­vät jo asia­kas­ta­paa­mi­sia toi­sil­le paik­ka­kun­nil­le

24.05.2023 16:00
Tilaajille
Lakeus olisi nähtävä arvokkaana Oulua kirittävänä ja tukevana kehyskunta-alueena
Pääkirjoitus

Lakeus olisi nähtävä ar­vok­kaa­na Oulua ki­rit­tä­vä­nä ja tu­ke­va­na ke­hys­kun­ta-aluee­na

24.05.2023 06:00
Tilaajille
Tivoli avautuu possujunan ja vuoristoradan kera Kempeleeseen lauantaina – Rantalakeus lähettää avaushetken suorana lähetyksenä

Tivoli avautuu pos­su­ju­nan ja vuo­ris­to­ra­dan kera Kem­pe­lee­seen lauan­tai­na – Ran­ta­la­keus lä­het­tää avaus­het­ken suorana lä­he­tyk­se­nä

23.05.2023 06:00
Tilaajille
Lakeustalo saa vihdoin uuden kahvila-ravintolan – Cafe Abraham´s panostaa hyvinvointiin ja hyvään tunnelmaan

La­keus­ta­lo saa vihdoin uuden kah­vi­la-ra­vin­to­lan – Cafe Ab­ra­ham´s pa­nos­taa hy­vin­voin­tiin ja hyvään tun­nel­maan

20.05.2023 18:01 1
Tilaajille
Katso video: jos robotin pitäisi tehdä jokin asia, niin silloin on syytä ottaa yhteys Probotiin – tuontantotilojen päätyminen Kempeleeseen on Tikanmäen mielestä lottovoitto

Katso video: jos robotin pitäisi tehdä jokin asia, niin silloin on syytä ottaa yhteys Pro­bo­tiin – tuon­tan­to­ti­lo­jen pää­ty­mi­nen Kem­pe­lee­seen on Ti­kan­mäen mie­les­tä lot­to­voit­to

17.05.2023 18:00
Tilaajille
Ruutikankaan ampumaurheilukeskus on vielä kesken, mutta kilpailukausi on jo käynnistynyt kiihkeänä – jopa yksipäiväisten sporting-kisojen ilmoittautuminen piti sulkea ennenaikaisesti

Ruu­ti­kan­kaan am­pu­ma­ur­hei­lu­kes­kus on vielä kesken, mutta kil­pai­lu­kau­si on jo käyn­nis­ty­nyt kiih­keä­nä – jopa yk­si­päi­väis­ten spor­ting-ki­so­jen il­moit­tau­tu­mi­nen piti sulkea en­nen­ai­kai­ses­ti

17.05.2023 17:00
Tilaajille
Anu muistelee matkaansa kukkakaupan ovelta yrittäjyyteen
Kolumni

Anu muis­te­lee mat­kaan­sa kuk­ka­kau­pan ovelta yrit­tä­jyy­teen

16.05.2023 20:00
Tilaajille
Lopettamispäätöksestä kertonut Kukka- ja eläinpuisto Escurial avataan sittenkin kesäkuussa – "Hirveästi tehdään hommia"

Lo­pet­ta­mis­pää­tök­ses­tä ker­to­nut Kukka- ja eläin­puis­to Es­cu­rial avataan sit­ten­kin ke­sä­kuus­sa – "­Hir­veäs­ti tehdään hommia"

16.05.2023 13:00 1
Tilaajille
Pialla, Mikalla, Marikalla ja Päivillä ei ideapankki tyhjene – Yrittäjäyhdistysten yhteistyö tarjoaa pienyrittäjille mahdollisuuksia verkostoitua ja oppia uutta

Pialla, Mi­kal­la, Ma­ri­kal­la ja Päi­vil­lä ei idea­pank­ki tyhjene – Yrit­tä­jä­yh­dis­tys­ten yh­teis­työ tarjoaa pien­yrit­tä­jil­le mah­dol­li­suuk­sia ver­kos­toi­tua ja oppia uutta

13.05.2023 06:00
Tilaajille
Kunnanhallitusten puheenjohtajat haluavat Oulun seudun yhteistyöhön elinvoimaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­nan­hal­li­tus­ten pu­heen­joh­ta­jat ha­lua­vat Oulun seudun yh­teis­työ­hön elin­voi­maa

10.05.2023 15:07
Tilaajille
Alina avasi uuden yrityksen Lumijoelle – manikyyriparatiisi Lumi Loft palvelee Karintiellä

Alina avasi uuden yri­tyk­sen Lu­mi­joel­le – ma­ni­kyy­ri­pa­ra­tii­si Lumi Loft pal­ve­lee Ka­rin­tiel­lä

06.05.2023 18:00
Tilaajille