NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ympäristö ja ilmasto
Viimeisin 12 tuntia
Villa Hannalalle varattiin vuokrausoikeus Varjakansaareen noin 20 600 neliön alueelle vuoden 2024 loppuun asti

Villa Han­na­lal­le va­rat­tiin vuok­raus­oi­keus Var­ja­kan­saa­reen noin 20 600 neliön alueel­le vuoden 2024 loppuun asti

16:00
Tilaajille
Lakeuden alueen pohjavesivarannot ovat pääasiassa pienet – mistä saadaan tulevaisuudessa puhdasta vettä?

La­keu­den alueen poh­ja­ve­si­va­ran­not ovat pää­asias­sa pienet – mistä saadaan tu­le­vai­suu­des­sa puh­das­ta vettä?

15:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Pieni vaiva, iso hyöty – Huolimaton lajittelu nostaa jätteiden käsittelyn kustannuksia
Pääkirjoitus

Pieni vaiva, iso hyöty – Huo­li­ma­ton la­jit­te­lu nostaa jät­tei­den kä­sit­te­lyn kus­tan­nuk­sia

06:00
Tilaajille
Päivittäin pyöräilevä Tuomas kannustaa valitsemaan peltilehmän sijaan putkiratsun
Kolumni

Päi­vit­täin pyö­räi­le­vä Tuomas kan­nus­taa va­lit­se­maan pel­ti­leh­män sijaan put­ki­rat­sun

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestysaika päättyy sunnuntaina – Oulunsaloon on ehdotettu pumptrack-rataa sekä Viljapuistoon esteettömiä penkkejä

Oulun osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin ää­nes­tys­ai­ka päättyy sun­nun­tai­na – Ou­lun­sa­loon on eh­do­tet­tu pumpt­rack-ra­taa sekä Vil­ja­puis­toon es­teet­tö­miä penk­ke­jä

25.05.2023 15:00
Tilaajille
Viikko alkaa lämpimällä poutasäällä Pohjois-Pohjanmaalla, mutta tiistaina saapuu sateita

Viikko alkaa läm­pi­mäl­lä pou­ta­sääl­lä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, mutta tiis­tai­na saapuu sateita

22.05.2023 09:00
Tilaajille
Koivun kukinta alkoi Oulussa voimalla, allergikoilla tukalat oltavat – suuri siitepölymäärä voi tuoda oireita myös tavallisesti ei-oireileville

Koivun kukinta alkoi Oulussa voi­mal­la, al­ler­gi­koil­la tukalat oltavat – suuri sii­te­pö­ly­mää­rä voi tuoda oireita myös ta­val­li­ses­ti ei-oi­rei­le­vil­le

20.05.2023 13:00
Tilaajille
Hannamari sai viimeiset vinkit kadulla noppakiviä asentaneelta mieheltä – kempeleläiselle kultaa valtakunnallisessa Taitaja-kilpailussa

Han­na­ma­ri sai vii­mei­set vinkit kadulla nop­pa­ki­viä asen­ta­neel­ta mie­hel­tä – ­kem­pe­le­läi­sel­le kultaa val­ta­kun­nal­li­ses­sa Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa

21.05.2023 10:50
Tilaajille
Alkava viikko tuo päivältä lämpenevää säätä Oulun seudulle – perjantaina voidaan hätyytellä jo 19 asteen lukemia

Alkava viikko tuo päi­väl­tä läm­pe­ne­vää säätä Oulun seu­dul­le – per­jan­tai­na voidaan hä­tyy­tel­lä jo 19 asteen lukemia

08.05.2023 09:00
Tilaajille
Perämeren rannoilla urakoitiin lintujen pesimärauhan turvaamiseksi – pyyntialue ulottui viime vuonna Torniosta Siikajoelle

Pe­rä­me­ren ran­noil­la ura­koi­tiin lin­tu­jen pe­si­mä­rau­han tur­vaa­mi­sek­si – pyyn­ti­alue ulottui viime vuonna Tor­nios­ta Sii­ka­joel­le

06.05.2023 15:09
Tilaajille
Merituuli voisi tuoda miljardien verohyödyt: "Kaikkein korkeimpaan potentiaaliin pääseminen vaatii sitä, että panostetaan merituulivoiman arvoketjuihin Suomessa.

Me­ri­tuu­li voisi tuoda mil­jar­dien ve­ro­hyö­dyt: "Kaik­kein kor­keim­paan po­ten­tiaa­liin pää­se­mi­nen vaatii sitä, että pa­nos­te­taan me­ri­tuu­li­voi­man ar­vo­ket­jui­hin Suo­mes­sa.

06.05.2023 11:00
Tilaajille
Oulunsalonrannan katujen ja ympäristön rakennussuunnittelusta järjestetään infotilaisuus kesäkuun alussa

Ou­lun­sa­lon­ran­nan katujen ja ym­pä­ris­tön ra­ken­nus­suun­nit­te­lus­ta jär­jes­te­tään in­fo­ti­lai­suus ke­sä­kuun alussa

06.05.2023 09:00
Tilaajille
Taloyhtiöiden pakkausjätekuljetukset siirtyvät kunnan kilpailutettavaksi – "Hintojen pitäisi pikemmin laskea kuin nousta"

Ta­lo­yh­tiöi­den pak­kaus­jä­te­kul­je­tuk­set siir­ty­vät kunnan kil­pai­lu­tet­ta­vak­si – "Hin­to­jen pitäisi pi­kem­min laskea kuin nousta"

05.05.2023 06:00
Tilaajille
Toukokuun ensimmäisen viikon sää on tavallista viileämpi, taivaalta saattaa myös tulla lisää lunta ja räntää

Tou­ko­kuun en­sim­mäi­sen viikon sää on ta­val­lis­ta vii­leäm­pi, tai­vaal­ta saattaa myös tulla lisää lunta ja räntää

02.05.2023 16:30
Tilaajille
Kyykäärme rauhoitetaan nyt Suomessakin – sen voi tappaa yhdestä syystä

Kyy­käär­me rau­hoi­te­taan nyt Suo­mes­sa­kin – sen voi tappaa yhdestä syystä

02.05.2023 15:06
Tilaajille
Miksi sää on ollut muuta maata surkeampi Pohjois-Pohjanmaalla? Meteorologi: "Tämä on  ilmakehän omaa tanssimista"

Miksi sää on ollut muuta maata sur­keam­pi Poh­jois-Poh­jan­maal­la? Me­teo­ro­lo­gi: "Tämä on il­ma­ke­hän omaa tans­si­mis­ta"

02.05.2023 09:40
Tilaajille
Vanhemmat
Monia taloja uhkaa pakkoremontti – EU:n energiatehokkuusvaatimukset kohdistuvat etenkin 1970-luvulla ja sitä ennen rakennettuihin taloihin

Monia taloja uhkaa pak­ko­re­mont­ti – EU:n ener­gia­te­hok­kuus­vaa­ti­muk­set koh­dis­tu­vat etenkin 1970-lu­vul­la ja sitä ennen ra­ken­net­tui­hin ta­loi­hin

30.04.2023 11:00
Tilaajille
Lämmitysremonttien avustushakemusten ruuhkat on saatu purettua ely-keskuksissa – rahaa olisi vielä 12 000 remontin tekijälle

Läm­mi­tys­re­mont­tien avus­tus­ha­ke­mus­ten ruuhkat on saatu pu­ret­tua ely-kes­kuk­sis­sa – rahaa olisi vielä 12 000 re­mon­tin te­ki­jäl­le

27.04.2023 09:00
Hailuoto näytti vihreää valoa Seljänsuunmatalan merituulivoimapuistolle – alueelle suunnitellaan noin 70 merituulivoimalaa, joiden yksikkötehot olisivat 15-25 megawattia

Hai­luo­to näytti vihreää valoa Sel­jän­suun­ma­ta­lan me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­tol­le – alueel­le suun­ni­tel­laan noin 70 me­ri­tuu­li­voi­ma­laa, joiden yk­sik­kö­te­hot oli­si­vat 15-25 me­ga­wat­tia

26.04.2023 18:06
Tilaajille
Ely-keskus: Pohjois-Pohjanmaan jokivarsien asukkaiden kannattaa varautua odotettua suurempiin kevättulviin, jääpadot mahdollisia myös Temmesjoella

Ely-kes­kus: Poh­jois-Poh­jan­maan jo­ki­var­sien asuk­kai­den kan­nat­taa va­rau­tua odo­tet­tua suu­rem­piin ke­vät­tul­viin, jää­pa­dot mah­dol­li­sia myös Tem­mes­joel­la

26.04.2023 09:00