Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ympäristö ja ilmasto
Viimeisin 12 tuntia
Miten lakeuden kunnat panostavat ilmastotyöhön – Helin hakutesti osoitti, että Limingassa se näkyy ylivoimaisesti parhaiten
Kolumni

Miten la­keu­den kunnat pa­nos­ta­vat il­mas­to­työ­hön – Helin ha­ku­tes­ti osoit­ti, että Li­min­gas­sa se näkyy yli­voi­mai­ses­ti par­hai­ten

18:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Kamrockin louhossuunnitelmat huolestuttavat Limingassa – "Kuka haluaa poimia kivipölyn peitossa olevia marjoja?"

Kam­roc­kin lou­hos­suun­ni­tel­mat huo­les­tut­ta­vat Li­min­gas­sa – "Kuka haluaa poimia ki­vi­pö­lyn pei­tos­sa olevia mar­jo­ja?"

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Vähäjärven vesittäminen alkaa viimein – myös Ängeslevänjoen potentiaalisia vesiensuojelurakenteita kartoitetaan

Vä­hä­jär­ven ve­sit­tä­mi­nen alkaa viimein – myös Än­ges­le­vän­joen po­ten­tiaa­li­sia ve­sien­suo­je­lu­ra­ken­tei­ta kar­toi­te­taan

10:09
Tilaajille
Tyhjänpanttina seisovaan Oritkarin terminaaliin eloa: Trai­le­rit ja kontit voivat kohta siir­tyä ku­mi­pyö­ril­tä rai­teil­le Oulun ja Hel­sin­gin välillä

Tyh­jän­pant­ti­na sei­so­vaan Orit­ka­rin ter­mi­naa­liin eloa: Trai­le­rit ja kontit voivat kohta siirtyä ku­mi­pyö­ril­tä rai­teil­le Oulun ja Hel­sin­gin välillä

22.11.2023 12:00
Tilaajille
Liminka nettoaa tuulivoimaloista kiinteistöveroa jo yli 100 000 euroa

Liminka nettoaa tuu­li­voi­ma­lois­ta kiin­teis­tö­ve­roa jo yli 100 000 euroa

13.11.2023 15:00 1
Tilaajille
Tutkimus: Uusi maanjäristysvaara Pohjois-Suomessa – vaihtelevasta säästä johtuvat pakkasjäristykset voivat rikkoa teitä ja putkia

Tut­ki­mus: Uusi maan­jä­ris­tys­vaa­ra Poh­jois-Suo­mes­sa – vaih­te­le­vas­ta säästä joh­tu­vat pak­kas­jä­ris­tyk­set voivat rikkoa teitä ja putkia

12.11.2023 13:00
Tilaajille
Alkava viikko tuo lakeudelle pilvipoutaisia päiviä pikkupakkasessa

Alkava viikko tuo la­keu­del­le pil­vi­pou­tai­sia päiviä pik­ku­pak­ka­ses­sa

30.10.2023 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Sää jatkuu tavanomaista kylmempänä, mutta lunta ei ole vielä luvassa

Sää jatkuu ta­van­omais­ta kyl­mem­pä­nä, mutta lunta ei ole vielä luvassa

23.10.2023 09:00
Tilaajille
Arvokas Akionlahti kaipaisi laiduntajia – Kansainvälisenä maisemapäivänä kerrottiin kluuvijärven kunnostustarpeista, maankohoamisesta ja linnustosta

Arvokas Akion­lah­ti kai­pai­si lai­dun­ta­jia – Kan­sain­vä­li­se­nä mai­se­ma­päi­vä­nä ker­rot­tiin kluu­vi­jär­ven kun­nos­tus­tar­peis­ta, maan­ko­hoa­mi­ses­ta ja lin­nus­tos­ta

23.10.2023 09:59
Tilaajille
8 miljoonaa lintua kuolee ikkunoihin Suomessa joka vuosi, ja se on tuplasti verrattuna liikenteeseen – Haukkatarrat eivät estä törmäyksiä, vaikka toisin luullaan

8 mil­joo­naa lintua kuolee ik­ku­noi­hin Suo­mes­sa joka vuosi, ja se on tup­las­ti ver­rat­tu­na lii­ken­tee­seen – Hauk­ka­tar­rat eivät estä tör­mäyk­siä, vaikka toisin luul­laan

19.10.2023 13:00 1
Tilaajille
Vaara piilee, jos et lajittele akkuja oikein – Katso video, miten zombiakku räjähtää

Vaara piilee, jos et la­jit­te­le akkuja oikein – Katso video, miten zom­biak­ku rä­jäh­tää

18.10.2023 15:00
Tilaajille
Lumijoen seurakunnalle kunniamaininta maisemanhoitotyöstä – "Hyvä esimerkki julkisyhteisöille"

Lu­mi­joen seu­ra­kun­nal­le kun­nia­mai­nin­ta mai­se­man­hoi­to­työs­tä – "Hyvä esi­merk­ki jul­ki­syh­tei­söil­le"

16.10.2023 16:00
Yhteiskampanjointi käynnistyi: Kempele ja Liminka ja Oulu etsivät yhdessä kuntiensa vuoden lapsiystävällisintä tekoa – jätä oma ehdotuksesi!

Yh­teis­kam­pan­join­ti käyn­nis­tyi: Kempele ja Liminka ja Oulu etsivät yhdessä kun­tien­sa vuoden lap­si­ys­tä­väl­li­sin­tä tekoa – jätä oma eh­do­tuk­se­si!

17.10.2023 12:25
Pohjois-Pohjanmaalla edessä epävakainen viikko – keskiviikosta eteenpäin taivaalta tulee vettä, räntää ja lunta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la edessä epä­va­kai­nen viikko – kes­ki­vii­kos­ta eteen­päin tai­vaal­ta tulee vettä, räntää ja lunta

09.10.2023 13:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa lunta kertyy 10‒20 senttimetriä viikonloppuna – Voimakas matalapaine saapuu Suomeen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Ete­lä-La­pis­sa lunta kertyy 10‒20 sent­ti­met­riä vii­kon­lop­pu­na – Voi­ma­kas ma­ta­la­pai­ne saapuu Suomeen

07.10.2023 08:00
Hailuotolaiset saivat jäkälänpoiminnasta "kiikkutuolirahaa" – Liisa poimi aikoinaan jopa 30–40 varvia kerralla

Hai­luo­to­lai­set saivat jä­kä­län­poi­min­nas­ta "kiik­ku­tuo­li­ra­haa" – Liisa poimi ai­koi­naan jopa 30–40 varvia ker­ral­la

07.10.2023 06:00
Tilaajille
Kaavajumppaa liminkalaisille
Mielipidekirjoitus

Kaa­va­jump­paa li­min­ka­lai­sil­le

05.10.2023 15:47
Kylmyys saapuu Oulun seudulle, viikon loppupuolella luvassa yöpakkasia

Kylmyys saapuu Oulun seu­dul­le, viikon lop­pu­puo­lel­la luvassa yö­pak­ka­sia

02.10.2023 13:24
Markkinaväki viihtyi Tyrnävällä – Perunamarkkinoilla oli tarjolla ravintoa ruumiille ja hengelle

Mark­ki­na­vä­ki viihtyi Tyr­nä­väl­lä – Pe­ru­na­mark­ki­noil­la oli tar­jol­la ra­vin­toa ruu­miil­le ja hen­gel­le

01.10.2023 06:01
Tilaajille
Markkinakojuilla ja esiintymislavojen edessä riitti tungosta tänäkin syksynä – Katso videot ja kuvagalleria Tyrnävän perunamarkkinoista

Mark­ki­na­ko­juil­la ja esiin­ty­mis­la­vo­jen edessä riitti tun­gos­ta tänäkin syksynä – Katso videot ja ku­va­gal­le­ria Tyr­nä­vän pe­ru­na­mark­ki­nois­ta

03.10.2023 12:18
Tilaajille