NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Terveys ja lääketiede
Viimeisin 24 tuntia
Epävarmuus leimaa Pohteen taloutta – ostopalveluja on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän, sillä alueella on pula lääkäreistä ja hoitajista

Epä­var­muus leimaa Pohteen ta­lout­ta – os­to­pal­ve­lu­ja on jou­dut­tu käyt­tä­mään suun­ni­tel­tua enem­män, sillä alueel­la on pula lää­kä­reis­tä ja hoi­ta­jis­ta

02.06.2023 09:00
Tilaajille
Viikko
Lakeuden alueen pohjavesivarannot ovat pääasiassa pienet – mistä saadaan tulevaisuudessa puhdasta vettä?

La­keu­den alueen poh­ja­ve­si­va­ran­not ovat pää­asias­sa pienet – mistä saadaan tu­le­vai­suu­des­sa puh­das­ta vettä?

31.05.2023 15:00
Tilaajille
”Helppo ja kätevä palvelu” – Omaolosta nopea apu oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä itsehoitoon, terveysvaivaan sekä elintapojen parantamiseen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoin­tialue

”Helppo ja kätevä pal­ve­lu” – Oma­olos­ta nopea apu o­man ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen sekä it­se­hoi­toon, ­ter­veys­vai­vaan sekä elin­ta­po­jen pa­ran­ta­mi­seen

31.05.2023 12:00
Päivittäin pyöräilevä Tuomas kannustaa valitsemaan peltilehmän sijaan putkiratsun
Kolumni

Päi­vit­täin pyö­räi­le­vä Tuomas kan­nus­taa va­lit­se­maan pel­ti­leh­män sijaan put­ki­rat­sun

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Hailuotolaisäijät päättivät lähteä kävelemään – äijien hyvinvointiryhmä on Hailuodon urheilijoiden alajaosto, jossa myös saunotaan, pelataan, poristaan ja talkoillaan

Hai­luo­to­lais­äi­jät päät­ti­vät lähteä kä­ve­le­mään – äi­jien hy­vin­voin­ti­ryh­mä on Hai­luo­don ur­hei­li­joi­den ala­jaos­to, jossa myös sau­no­taan, pe­la­taan, po­ris­taan ja tal­koil­laan

27.05.2023 06:00
Tilaajille
Kuukausi
Tyrnäväläisestä aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Töllistä valtiopäiväneuvos – Tasavallan presidentti myönsi Pohjois-Pohjanmaalle kolme arvonimeä

Tyr­nä­vä­läi­ses­tä alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tapani Töl­lis­tä val­tio­päi­vä­neu­vos – Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi Poh­jois-Poh­jan­maal­le kolme ar­vo­ni­meä

26.05.2023 09:00
Puhevammaisella on oikeus tulkin apuun –  tulkki on käytännössä asiakkaan ääni: hajuton, mauton ja näkymätön

Pu­he­vam­mai­sel­la on oikeus tulkin apuun –  tulkki on käy­tän­nös­sä asiak­kaan ääni: ha­ju­ton, mauton ja nä­ky­mä­tön

25.05.2023 13:00
Tilaajille
Nyt vietetään kilpirauhasviikkoa – monet kilpirauhassairaudet, periytyvät geenien välityksellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt vie­te­tään kil­pi­rau­has­viik­koa – monet kil­pi­rau­has­sai­rau­det, pe­riy­ty­vät geenien vä­li­tyk­sel­lä

25.05.2023 06:00
Tilaajille
Mari muistuttaa: "Terveyden merkitystä omassa elämässämme emme voi yhtään väheksyä"
Kolumni

Mari muis­tut­taa: "Ter­vey­den mer­ki­tys­tä omassa elä­mäs­säm­me emme voi yhtään vä­hek­syä"

23.05.2023 20:00
Tilaajille
Hyvinvointipäivä puuroineen ja tietoiskuineen veti Lakeustalolle väkeä – "Tultiin katsomaan, tuleeko täällä vastaan jotain jänskää"

Hy­vin­voin­ti­päi­vä puu­roi­neen ja tie­to­is­kui­neen veti La­keus­ta­lol­le väkeä – "Tul­tiin kat­so­maan, tuleeko täällä vastaan jotain jäns­kää"

23.05.2023 11:00
Tilaajille
Hyvinvointialueiden lukuisat tietojärjestelmät vaativat integraatiota – Raahelaisen ResComin toimitusjohtaja uskoo uudistusten tuovan helpotusta myös työvoimapulaan ja kustannuksiin

Hy­vin­voin­ti­aluei­den lu­kui­sat tie­to­jär­jes­tel­mät vaa­ti­vat in­teg­raa­tio­ta – Raa­he­lai­sen Res­Co­min toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo uu­dis­tus­ten tuovan hel­po­tus­ta myös työ­voi­ma­pu­laan ja kus­tan­nuk­siin

22.05.2023 15:00
Tilaajille
Koivun kukinta alkoi Oulussa voimalla, allergikoilla tukalat oltavat – suuri siitepölymäärä voi tuoda oireita myös tavallisesti ei-oireileville

Koivun kukinta alkoi Oulussa voi­mal­la, al­ler­gi­koil­la tukalat oltavat – suuri sii­te­pö­ly­mää­rä voi tuoda oireita myös ta­val­li­ses­ti ei-oi­rei­le­vil­le

20.05.2023 13:00
Tilaajille
THL:n uusi arvio: Koronarokotteen tehosteannos iäkkäille ja tietyille riskiryhmille syksyllä

THL:n uusi arvio: Ko­ro­na­ro­kot­teen te­hos­te­an­nos iäk­käil­le ja tie­tyil­le ris­ki­ryh­mil­le syk­syl­lä

19.05.2023 15:00
Tutkimus vahvistaa: Jos haluaa maksimoida liikunnan hyödyt, kannattaa lenkin jälkeen lähteä löylyihin – yhteisvaikutus hyväksi verisuonille

Tut­ki­mus vah­vis­taa: Jos haluaa mak­si­moi­da lii­kun­nan hyödyt, kan­nat­taa lenkin jälkeen lähteä löy­lyi­hin – yh­teis­vai­ku­tus hyväksi ve­ri­suo­nil­le

13.05.2023 15:00
Pohde laskee harventaneensa pomoporrasta 160 henkilön edestä – Säästöjä syntyy 100 000 euroa henkilöltä

Pohde laskee har­ven­ta­neen­sa po­mo­por­ras­ta 160 hen­ki­lön edestä – Sääs­tö­jä syntyy 100 000 euroa hen­ki­löl­tä

12.05.2023 15:00
Tilaajille
Eila ei hyväksyisi ovien sulkemista – Oulunsalon terveyskeskuksen palveluntarvetta voi kommentoida 17. toukokuuta asti

Eila ei hy­väk­syi­si ovien sul­ke­mis­ta – Ou­lun­sa­lon ter­veys­kes­kuk­sen pal­ve­lun­tar­vet­ta voi kom­men­toi­da 17. tou­ko­kuu­ta asti

11.05.2023 06:00
Tilaajille
Tyrnävä sote-suunnitelmasta: Psykologi- ja kuraattoripalveluiden on oltava koulujen ja päiväkotien lähipalveluita, neuvolapalveluitakin pitäisi edelleen tarjota myös kylillä

Tyrnävä so­te-suun­ni­tel­mas­ta: Psy­ko­lo­gi- ja ku­raat­to­ri­pal­ve­lui­den on oltava kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien lä­hi­pal­ve­lui­ta, neu­vo­la­pal­ve­lui­ta­kin pitäisi edel­leen tarjota myös kylillä

09.05.2023 13:00
Tilaajille
Sippibaarin miehet ovat kokoontuneet joka arkiaamu kymmenien vuosien ajan – "Tämä on meille henkireikä"

Sip­pi­baa­rin miehet ovat ko­koon­tu­neet joka ar­ki­aa­mu kym­me­nien vuosien ajan – "Tämä on meille hen­ki­rei­kä"

08.05.2023 09:52
Tilaajille
Vanhemmat
Lääkärintodistusten hintaan tulee Pohteella muutoksia – Lausunto voi muutamin edellytyksin olla maksuton

Lää­kä­rin­to­dis­tus­ten hintaan tulee Poh­teel­la muu­tok­sia – Lau­sun­to voi muu­ta­min edel­ly­tyk­sin olla mak­su­ton

29.04.2023 13:01
Tilaajille
Pohde aloittaa uudet muutosneuvottelut – Ketään ei aiota irtisanoa, mutta työtehtäviin on luvassa muutoksia

Pohde aloit­taa uudet muu­tos­neu­vot­te­lut – Ketään ei aiota ir­ti­sa­noa, mutta työ­teh­tä­viin on luvassa muu­tok­sia

26.04.2023 18:34 1
Tilaajille