Rikokset ja oikeustoimet
Koulupoliisilla lukuvuosi on alkanut vilkkaasti, sillä esimerkiksi näpistysten määrä poliisilaitoksen alueella on kasvanut: "Kun opiskelumotivaatio kerran katoaa, on sitä vaikeaa saada takaisin. Olemme nähneet, että tämä on yleistä jo alakouluikäisissä"

Kou­lu­po­lii­sil­la lu­ku­vuo­si on alkanut vilk­kaas­ti, sillä esi­mer­kik­si nä­pis­tys­ten määrä po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on kas­va­nut: "Kun opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tio kerran katoaa, on sitä vaikeaa saada ta­kai­sin. Olemme näh­neet, että tämä on yleistä jo ala­kou­lui­käi­sis­sä"

26.09.2021 14:00
Tilaajille
Holtiton henkilöauton kuljettaja aiheutti lukuisia vaaratilanteita Pohjantiellä Oulun eteläpuolella  – ajatui toistuvasti vastaantulevien kaistalle

Hol­ti­ton hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja ai­heut­ti lu­kui­sia vaa­ra­ti­lan­tei­ta Poh­jan­tiel­lä Oulun ete­lä­puo­lel­la – ajatui tois­tu­vas­ti vas­taan­tu­le­vien kais­tal­le

24.09.2021 15:27
Tilaajille
63. kerta toden sanoo? – Onko tämä jo Suomen ennätys? Poliisi nappasi Kempeleessä kuljettajan ilman ajo-oikeutta,  jälleen kerran

63. kerta toden sanoo? – Onko tämä jo Suomen en­nä­tys? Poliisi nappasi Kem­pe­lees­sä kul­jet­ta­jan ilman ajo-oi­keut­ta, jälleen kerran

16.09.2021 06:10
Mies tuomittiin vankilaan Kempeleessä tapahtuneesta ryöstöstä – syytetyn mukaan kadoksiin jäänyt tekoväline oli leikkipyssy

Mies tuo­mit­tiin van­ki­laan Kem­pe­lees­sä ta­pah­tu­nees­ta ryös­tös­tä – syy­te­tyn mukaan ka­dok­siin jäänyt te­ko­vä­li­ne oli leik­ki­pys­sy

14.09.2021 07:55
Tilaajille
Kansalaisten tileiltä on anastettu tänä vuonna pankkihuijauksilla jo seitsemän miljoonaa euroa – Poliisi: "Tällä viikolla lähti yhteensä kuusinumeronen summa"

Kan­sa­lais­ten ti­leil­tä on anas­tet­tu tänä vuonna pank­ki­hui­jauk­sil­la jo seit­se­män mil­joo­naa euroa – Po­lii­si: "Tällä vii­kol­la lähti yh­teen­sä kuu­si­nu­me­ro­nen summa"

13.09.2021 15:23
Tilaajille
Syytetyt kertoivat, miten Kem­pe­leen henkirikos eteni – syyttäjän mukaan uhri houkuteltiin surmapaikalle "feikkikaupalla"

Syy­te­tyt ker­toi­vat, miten Kem­pe­leen hen­ki­ri­kos eteni – syyt­tä­jän mukaan uhri hou­ku­tel­tiin sur­ma­pai­kal­le "feik­ki­kau­pal­la"

10.09.2021 08:00
Tilaajille
Poliisi pysäytti neljä rattijuoppoa tiistain vastaisen yön aikana Oulun seudulla

Poliisi py­säyt­ti neljä rat­ti­juop­poa tiis­tain vas­tai­sen yön aikana Oulun seu­dul­la

24.08.2021 06:06
Komia joutui ilkivallan kohteeksi Lumijoella – sonnista tuli härkä

Komia joutui il­ki­val­lan koh­teek­si Lu­mi­joel­la – ­son­nis­ta tuli härkä

20.08.2021 14:47
Tilaajille
Koulukiusaaminen on väkivaltaa, huomauttaa Heli: "Jos kyse olisi ollut aikuisista ja heidän työpaikoistaan, vastaavien tapahtumien kohdalla puhuttaisiin henkisestä ja fyysisestä väkivallasta"
Kolumni

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on vä­ki­val­taa, huo­maut­taa Heli: "Jos kyse olisi ollut ai­kui­sis­ta ja heidän työ­pai­kois­taan, vas­taa­vien ta­pah­tu­mien koh­dal­la pu­hut­tai­siin hen­ki­ses­tä ja fyy­si­ses­tä vä­ki­val­las­ta"

18.08.2021 01:46
Tilaajille
Poliisi pysäytti yli 200 kilometriä tunnissa ajaneen kuljettajan Limingassa

Poliisi py­säyt­ti yli 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa ajaneen kul­jet­ta­jan Li­min­gas­sa

26.07.2021 06:12
Oulun poliisilaitoksella tyypillisiä juhannustehtäviä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä: häiriökäytöstä, kotihälytyksiä ja rattijuopumuksia

Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la tyy­pil­li­siä ju­han­nus­teh­tä­viä lauan­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yönä: häi­riö­käy­tös­tä, ko­ti­hä­ly­tyk­siä ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

27.06.2021 10:32
Oulun poliisilaitoksen tietoon on tullut useita verkkohuijauksia – muista nämä kolme asiaa

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen tietoon on tullut useita verk­ko­hui­jauk­sia – muista nämä kolme asiaa

09.06.2021 16:58