Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Rikokset ja oikeustoimet
Alaikäinen sai syytteen nuorena henkilönä tehdystä törkeästä lapsenraiskauksesta Limingassa

Ala­ikäi­nen sai syyt­teen nuorena hen­ki­lö­nä teh­dys­tä tör­keäs­tä lap­sen­rais­kauk­ses­ta Li­min­gas­sa

29.11.2022 15:04
Tilaajille
Oikeus: Rekkakuski kiilasi tahallaan henkilöauton kaiteeseen ohituskaistalla Limingassa

Oikeus: Rek­ka­kus­ki kiilasi ta­hal­laan hen­ki­lö­au­ton kai­tee­seen ohi­tus­kais­tal­la Li­min­gas­sa

17.11.2022 15:24
Tilaajille
Liminganlahden luonnonsuojelualueiden tärvelystä 4000 euron sakot – Oikeuden mielestä elinkeinonharjoittajan olisi pitänyt varmistua alueiden rajoista

Li­min­gan­lah­den luon­non­suo­je­lu­aluei­den tär­ve­lys­tä 4000 euron sakot – Oi­keu­den mie­les­tä elin­kei­non­har­joit­ta­jan olisi pitänyt var­mis­tua aluei­den ra­jois­ta

16.11.2022 13:48
Tilaajille
Aseella uhkaillut mies otettiin kiinni Tyrnävällä – ei vaaraa sivullisille, vakuutti poliisi

Aseella uh­kail­lut mies otet­tiin kiinni Tyr­nä­väl­lä – ei vaaraa si­vul­li­sil­le, va­kuut­ti poliisi

02.11.2022 16:12
Ulkomaalainen rekkakuski seilasi Oulua kohti vahvassa humalassa kasitiellä

Ul­ko­maa­lai­nen rek­ka­kus­ki seilasi Oulua kohti vah­vas­sa hu­ma­las­sa ka­si­tiel­lä

26.10.2022 05:53
Voisiko kyläpoliisimalli olla tulevaisuutta? Poliisiylijohtaja kannustaa lakeudenkin kuntia tarjoamaan tilojaan poliisin käyttöön

Voisiko ky­lä­po­lii­si­mal­li olla tu­le­vai­suut­ta? Po­lii­si­yli­joh­ta­ja kan­nus­taa la­keu­den­kin kuntia tar­joa­maan ti­lo­jaan po­lii­sin käyt­töön

21.10.2022 06:00
Tilaajille
Syyte: Liminganlahden Natura-alueelle tehtiin yli hehtaarin verran uutta peltoa – Puolustuksen mukaan työntekijät erehtyivät paikasta

Syyte: Li­min­gan­lah­den Na­tu­ra-alueel­le tehtiin yli heh­taa­rin verran uutta peltoa – Puo­lus­tuk­sen mukaan työn­te­ki­jät ereh­tyi­vät pai­kas­ta

14.10.2022 14:00
Tilaajille
Oulun poliisi tutkii laajaa verkkotunnusten myyntiin liittyvää petossarjaa – uhreiksi joutuneita yrityksiä ja yhteisöjä pyydetään ottamaan yhteyttä

Oulun poliisi tutkii laajaa verk­ko­tun­nus­ten myyn­tiin liit­ty­vää pe­tos­sar­jaa – uh­reik­si jou­tu­nei­ta yri­tyk­siä ja yh­tei­sö­jä pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä

10.10.2022 11:00
Pitkäkankaan kouluun kohdistui uhkaus – koulupäivä sujui normaalisti

Pit­kä­kan­kaan kouluun koh­dis­tui uhkaus – kou­lu­päi­vä sujui nor­maa­lis­ti

30.09.2022 22:47
Poliisilta tiukka neuvo: älä anna pankkitunnuksia kenellekään – niitä pyytävistä soittajista tulee ilmoittaa poliisille

Po­lii­sil­ta tiukka neuvo: älä anna pank­ki­tun­nuk­sia ke­nel­le­kään – niitä pyy­tä­vis­tä soit­ta­jis­ta tulee il­moit­taa po­lii­sil­le

30.09.2022 15:00
Mieskuljettaja puhalsi Kempeleessä yli kahden promillen lukemat – ajokielto oli jo voimassa edellisen rattijuopumuksen vuoksi

Mies­kul­jet­ta­ja puhalsi Kem­pe­lees­sä yli kahden pro­mil­len lukemat – ajo­kiel­to oli jo voi­mas­sa edel­li­sen rat­ti­juo­pu­muk­sen vuoksi

30.09.2022 09:00
Kevytmoottoripyörällä ajanutta ei enää epäillä liikennerikoksesta Limingan elokuisessa kuolonkolarissa

Ke­vyt­moot­to­ri­pyö­räl­lä aja­nut­ta ei enää epäillä lii­ken­ne­ri­kok­ses­ta Li­min­gan elo­kui­ses­sa kuo­lon­ko­la­ris­sa

12.09.2022 15:26
Tilaajille
Varkausrikokset ovat laskusuunnassa, mutta silti Limingassa kävi rosvo –"Kun kaikilla on silmät auki ja ollaan kiinnostuneita siitä, jos naapuritontilla tapahtuu jotain epäilyttävää, rötöstelyn aiheuttamia vahinkoja voidaan ainakin hillitä"
Pääkirjoitus

Var­kaus­ri­kok­set ovat las­ku­suun­nas­sa, mutta silti Li­min­gas­sa kävi rosvo –"Kun kai­kil­la on silmät auki ja ollaan kiin­nos­tu­nei­ta siitä, jos naa­pu­ri­ton­til­la ta­pah­tuu jotain epäi­lyt­tä­vää, rö­tös­te­lyn ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja voidaan ainakin hil­li­tä"

31.08.2022 06:00
Tilaajille
Rötösrypäs Limingassa: kukkakauppa Roseaan ja pitseria La Zinoon murtauduttiin, parturi-kampaamo Maaretissa murto jäi yritykseksi – epäilty on myöntänyt tekonsa

Rö­tös­ry­päs Li­min­gas­sa: kuk­ka­kaup­pa Roseaan ja pit­se­ria La Zinoon mur­tau­dut­tiin, par­tu­ri-kam­paa­mo Maa­re­tis­sa murto jäi yri­tyk­sek­si – e­päil­ty on myön­tä­nyt tekonsa

29.08.2022 13:28
Tilaajille
Kempeleen lukiota uhannut on tavoitettu ja puhuteltu – poliisipartio päivysti paikalla, joitain oppilaita jäi kotiin

Kem­pe­leen lukiota uhannut on ta­voi­tet­tu ja pu­hu­tel­tu – po­lii­si­par­tio päi­vys­ti pai­kal­la, joitain op­pi­lai­ta jäi kotiin

26.08.2022 15:06
Kempeleen lukioon tehty Jodelissa kouluammuntauhkaus perjantaille – koulupäivä aiotaan järjestää normaalisti lähiopetuksessa, poliisi paikalla heti aamusta

Kem­pe­leen lukioon tehty Jo­de­lis­sa kou­lu­am­mun­ta­uh­kaus per­jan­tail­le – ­kou­lu­päi­vä aiotaan jär­jes­tää nor­maa­lis­ti lä­hio­pe­tuk­ses­sa, poliisi pai­kal­la heti aamusta

26.08.2022 07:46
Oletko varma, että lapsesi on yöllä kotona? Oulun poliisi kertoo kokemuksistaan – ja esittää yhden tärkeän pyynnön vanhemmille

Oletko varma, että lapsesi on yöllä kotona? Oulun poliisi kertoo ko­ke­muk­sis­taan – ja esittää yhden tärkeän pyynnön van­hem­mil­le

04.08.2022 15:00
Tilaajille
Kukkien häviäminen haudalta on jokavuotinen ilmiö – ihmisen lisäksi syypää voi olla lintu, orava tai rusakko

Kukkien hä­viä­mi­nen hau­dal­ta on jo­ka­vuo­ti­nen ilmiö – ihmisen lisäksi syypää voi olla lintu, orava tai rusakko

01.08.2022 12:52
Tilaajille
Poliisi epäilee törkeää lapsenraiskausta Limingassa, alaikäinen epäilty vangittiin

Poliisi epäilee törkeää lap­sen­rais­kaus­ta Li­min­gas­sa, ala­ikäi­nen epäilty van­git­tiin

27.07.2022 15:02
Tilaajille
Rattijuopumusonnettomuuksia sattuu eniten heinäkuussa – onnettomuusriski satakertaistuu, kun törkeän rattijuopumuksen promilleraja ylittyy

Rat­ti­juo­pu­mus­on­net­to­muuk­sia sattuu eniten hei­nä­kuus­sa – on­net­to­muus­ris­ki sa­ta­ker­tais­tuu, kun törkeän rat­ti­juo­pu­muk­sen pro­mil­le­ra­ja ylittyy

15.07.2022 06:08