Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Rikokset ja oikeustoimet
Viimeisin 12 tuntia
Limingan Lakeus-opiston rehtorivalinnasta riideltiin pitkän kaavan kautta – käräjäoikeus hylkäsi kanteen ja määräsi valittajan maksamaan yli 60 000 euron edestä kunnan oikeudenkäyntikuluja

Li­min­gan La­keus-opis­ton reh­to­ri­va­lin­nas­ta rii­del­tiin pitkän kaavan kautta – kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi kanteen ja määräsi va­lit­ta­jan mak­sa­maan yli 60 000 euron edestä kunnan oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja

15:46
Tilaajille
Kuukausi
Viranomaiselta uusi varoitus: Postin nimissä lähetetty huijausviestejä, rikollisten tavoitteena pankkitunnusten urkkiminen

Vi­ran­omai­sel­ta uusi va­roi­tus: Postin nimissä lä­he­tet­ty hui­jaus­vies­te­jä, ri­kol­lis­ten ta­voit­tee­na pank­ki­tun­nus­ten urk­ki­mi­nen

24.03.2023 16:30
Poliisi: Ketään ei epäillä rikoksesta Tupoksen koulun väkivaltatilanteen jäljiltä – "Kahden osapuolen selkkaus"

Po­lii­si: Ketään ei epäillä ri­kok­ses­ta Tu­pok­sen koulun vä­ki­val­ta­ti­lan­teen jäl­jil­tä – "Kahden osa­puo­len selk­kaus"

20.03.2023 15:06
Tilaajille
Tupoksen koululla sattui väkivaltatilanne päivällä – Poliisi: ei vakavia seurauksia

Tu­pok­sen kou­lul­la sattui vä­ki­val­ta­ti­lan­ne päi­väl­lä – Po­lii­si: ei vakavia seu­rauk­sia

17.03.2023 15:57
Hoitaja varasti tyrnäväläiseltä ikäihmiseltä tuhansia euroja – sai ehdollista vankeutta

Hoitaja varasti tyr­nä­vä­läi­sel­tä ikä­ih­mi­sel­tä tu­han­sia euroja – sai eh­dol­lis­ta van­keut­ta

08.03.2023 11:00 1
Tilaajille
Poliisi selvitti laajan verkkopetosvyyhden, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi kehottaa kansalaisia suhtautumaan varauksella käsirahan maksamiseen

Poliisi sel­vit­ti laajan verk­ko­pe­tos­vyyh­den, jossa on uhreja ympäri Suomea – poliisi ke­hot­taa kan­sa­lai­sia suh­tau­tu­maan va­rauk­sel­la kä­si­ra­han mak­sa­mi­seen

04.03.2023 13:00
Tilaajille
Latukoneen kuljettaja suivaantui ladulla liikkuneista reserviläisistä Oulunsalossa – tilanne johti uhkailuun ja käsirysyyn

La­tu­ko­neen kul­jet­ta­ja sui­vaan­tui ladulla liik­ku­neis­ta re­ser­vi­läi­sis­tä Ou­lun­sa­los­sa – tilanne johti uh­kai­luun ja kä­si­ry­syyn

03.03.2023 14:26
Tilaajille
Vanhemmat
Kanta-palvelun ja Omakannan nimissä lähetetään huijausviestejä – rikollisten tavoitteena saada haltuun henkilötietoja ja päästä käsiksi pankkitileihin

Kan­ta-pal­ve­lun ja Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tään hui­jaus­vies­te­jä – ­ri­kol­lis­ten ta­voit­tee­na saada haltuun hen­ki­lö­tie­to­ja ja päästä käsiksi pank­ki­ti­lei­hin

22.02.2023 13:30
Poliisiautosta kuvattu video näyttää, kuinka mies kaahasi poliisia karkuun elokuussa 2020.

Po­lii­si­au­tos­ta kuvattu video näyt­tää, kuinka mies kaahasi po­lii­sia karkuun elo­kuus­sa 2020.

31.01.2023 16:26
Video: Mies kaahaa poliisia karkuun jopa yli 180 km/h – Oulusta alkanut takaa-ajo päättyy lopulta Limingassa, kun auto suistuu ojaan

Video: Mies kaahaa po­lii­sia karkuun jopa yli 180 km/h – Oulusta alkanut ta­kaa-ajo päättyy lopulta Li­min­gas­sa, kun auto suistuu ojaan

31.01.2023 16:25
Tilaajille
Kortiton kuski pakeni poliisia Pohjantiellä 187 kilometrin tuntinopeutta – huumeiden vaikutuksen alainen pakomatka päättyi Limingassa ojaan

Kor­ti­ton kuski pakeni po­lii­sia Poh­jan­tiel­lä 187 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peut­ta – huu­mei­den vai­ku­tuk­sen alainen pa­ko­mat­ka päättyi Li­min­gas­sa ojaan

31.01.2023 06:00
Tilaajille
Luonnonsuojelupiiri päätti hakea valituslupaa – Korkein oikeus katsoo, onko Hailuodon kiinteän yhteyden vesilupapäätöksessä aineksia vielä valituksiin

Luon­non­suo­je­lu­pii­ri päätti hakea va­li­tus­lu­paa – ­Kor­kein oikeus katsoo, onko Hai­luo­don kiin­teän yh­tey­den ve­si­lu­pa­pää­tök­ses­sä ai­nek­sia vielä va­li­tuk­siin

27.01.2023 10:16
Kiista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitajien lomista jatkuu – Tehy aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksistä

Kiista Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hoi­ta­jien lomista jatkuu – Tehy aikoo va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sis­tä

27.12.2022 11:00
Tilaajille
Tyrnävällä yksivuotiaan lapsen kuolemaan pihapiirissä johtanut yliajo syyteharkintaan – Perheenjäsentä epäillään kuolemantuottamuksesta

Tyr­nä­väl­lä yk­si­vuo­tiaan lapsen kuo­le­maan pi­ha­pii­ris­sä joh­ta­nut yliajo syy­te­har­kin­taan – Per­heen­jä­sen­tä epäil­lään kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

05.12.2022 10:40
Tilaajille
Poliisi muistuttaa lapsia häiriökäyttäytymisen vakavuudesta – luvattomia luokkaretkirahan kerääjiäkin ollut liikkeellä

Poliisi muis­tut­taa lapsia häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen va­ka­vuu­des­ta – lu­vat­to­mia luok­ka­ret­ki­ra­han ke­rää­jiä­kin ollut liik­keel­lä

04.12.2022 11:00
Tilaajille
Alaikäinen sai syytteen nuorena henkilönä tehdystä törkeästä lapsenraiskauksesta Limingassa

Ala­ikäi­nen sai syyt­teen nuorena hen­ki­lö­nä teh­dys­tä tör­keäs­tä lap­sen­rais­kauk­ses­ta Li­min­gas­sa

29.11.2022 15:04
Tilaajille
Oikeus: Rekkakuski kiilasi tahallaan henkilöauton kaiteeseen ohituskaistalla Limingassa

Oikeus: Rek­ka­kus­ki kiilasi ta­hal­laan hen­ki­lö­au­ton kai­tee­seen ohi­tus­kais­tal­la Li­min­gas­sa

17.11.2022 15:24
Tilaajille
Liminganlahden luonnonsuojelualueiden tärvelystä 4000 euron sakot – Oikeuden mielestä elinkeinonharjoittajan olisi pitänyt varmistua alueiden rajoista

Li­min­gan­lah­den luon­non­suo­je­lu­aluei­den tär­ve­lys­tä 4000 euron sakot – Oi­keu­den mie­les­tä elin­kei­non­har­joit­ta­jan olisi pitänyt var­mis­tua aluei­den ra­jois­ta

16.11.2022 13:48
Tilaajille
Aseella uhkaillut mies otettiin kiinni Tyrnävällä – ei vaaraa sivullisille, vakuutti poliisi

Aseella uh­kail­lut mies otet­tiin kiinni Tyr­nä­väl­lä – ei vaaraa si­vul­li­sil­le, va­kuut­ti poliisi

02.11.2022 16:12
Ulkomaalainen rekkakuski seilasi Oulua kohti vahvassa humalassa kasitiellä

Ul­ko­maa­lai­nen rek­ka­kus­ki seilasi Oulua kohti vah­vas­sa hu­ma­las­sa ka­si­tiel­lä

26.10.2022 05:53