Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rikokset ja oikeustoimet
Kuukausi
Noin 50 Pohteen työntekijää urkki työkaverinsa tietoja OYSissa – Uhrin epäilykset heräsivät, kun yllättävillä ihmisillä oli tietoja, joita heillä ei pitäisi olla

Noin 50 Pohteen työn­te­ki­jää urkki työ­ka­ve­rin­sa tietoja OYSissa – Uhrin epäi­lyk­set he­rä­si­vät, kun yl­lät­tä­vil­lä ih­mi­sil­lä oli tie­to­ja, joita heillä ei pitäisi olla

22.11.2023 17:30 1
Tilaajille
Nyt huijataan Kelan nimissä – tunnista ja torju huijausviestit

Nyt hui­ja­taan Kelan ni­mis­sä – ­tun­nis­ta ja torju hui­jaus­vies­tit

17.11.2023 15:00
Rikolliset kalastelevat OP:n tunnuksia tekstiviesteillä ja sähköposteilla – tällaisia huijauksia liikkuu juuri nyt

Ri­kol­li­set ka­las­te­le­vat OP:n tun­nuk­sia teks­ti­vies­teil­lä ja säh­kö­pos­teil­la – täl­lai­sia hui­jauk­sia liikkuu juuri nyt

16.11.2023 15:00
Oikeus antoi tuomion Kempeleen väkivaltaisuuksista, osa tekijöistä jäi selvittämättä – miestä lyötiin ruoskalla soramontulla, annettiin sähköä ja kaasutettiin

Oikeus antoi tuomion Kem­pe­leen vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta, osa te­ki­jöis­tä jäi sel­vit­tä­mät­tä – miestä lyötiin ruos­kal­la so­ra­mon­tul­la, an­net­tiin sähköä ja kaa­su­tet­tiin

10.11.2023 09:00
Tilaajille
Pitkäkankaan koulun pulpetista löytyi uhkausviesti – Oppilaita ja vanhempia tiedotettiin asiasta välittömästi

Pit­kä­kan­kaan koulun pul­pe­tis­ta löytyi uh­kaus­vies­ti – Op­pi­lai­ta ja van­hem­pia tie­do­tet­tiin asiasta vä­lit­tö­mäs­ti

03.11.2023 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Martta Saxin elämä päättyi julmaan murhaan – Oliko surmaaja sittenkään tuposlaisen pienviljelijän poika?

Martta Saxin elämä päättyi julmaan murhaan – Oliko sur­maa­ja sit­ten­kään tu­pos­lai­sen pien­vil­je­li­jän poika?

30.10.2023 14:42
Tilaajille
Martta Sax haudattiin Temmekselle. Alpo Saksio, Erkki Saksio ja Heleena Nuolioja-Saksio vierailivat Martan haudalla. Lopuksi he halusivat laulaa kiitosvirren.

Martta Sax hau­dat­tiin Tem­mek­sel­le. Alpo Saksio, Erkki Saksio ja Heleena Nuo­lio­ja-Sak­sio vie­rai­li­vat Martan hau­dal­la. Lopuksi he ha­lu­si­vat laulaa kii­tos­vir­ren.

28.10.2023 18:00
Tilaajille
Poliisin uusi linjaus: Jat­kos­sa kaikki ko­la­ri­kus­kit huumetes­ta­taan – Oulussa narahtaa huumerattijuoppoja liki päivittäin

Po­lii­sin uusi lin­jaus: Jat­kos­sa kaikki ko­la­ri­kus­kit huu­me­tes­ta­taan – Oulussa na­rah­taa huu­me­rat­ti­juop­po­ja liki päi­vit­täin

24.10.2023 15:00
Tilaajille
Huijarit hyväksikäyttävät veronpalautusajankohtaa – 47 prosenttia suomalaisista on kohdannut huijausyrityksiä netissä

Hui­ja­rit hy­väk­si­käyt­tä­vät veronpalautusajankohtaa – 47 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta on koh­dan­nut hui­jaus­yri­tyk­siä netissä

09.10.2023 08:13
Tilaajille
Ilkivalta ja nuorten liikennekäyttäytyminen huolettavat Tyrnävällä – "En tiedä, mikä tilanteen on laukaissut, mutta tänä syksynä se näyttää pahentuneen"

Il­ki­val­ta ja nuorten lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­nen huo­let­ta­vat Tyr­nä­väl­lä – "En tiedä, mikä ti­lan­teen on lau­kais­sut, mutta tänä syksynä se näyttää pa­hen­tu­neen"

05.10.2023 15:00
Tilaajille
Mattoveitsimiehelle vankeutta kaupan ryöstöstä Kempeleessä – anasti tupakkatuotteita, mutta unohti ryöstörahat myymälään

Mat­to­veit­si­mie­hel­le van­keut­ta kaupan ryös­tös­tä Kem­pe­lees­sä – anasti tu­pak­ka­tuot­tei­ta, mutta unohti ryös­tö­ra­hat myy­mä­lään

05.10.2023 13:05
Oulun poliisilaitoksen alueella on tutkittu ihmiskauppaa useilla eri aloilla – Asiantuntija: ilmiöstä tunnistetaan vasta jäävuoren huippu

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la on tut­kit­tu ih­mis­kaup­paa useilla eri aloilla – Asian­tun­ti­ja: il­miös­tä tun­nis­te­taan vasta jää­vuo­ren huippu

03.10.2023 17:13
Tilaajille
Karkasiko Limingan ovelin maantierosvo vankilasta haudan kautta? Listasimme 10 pohjoisen kovinta huijaria ja veijaria

Kar­ka­si­ko Li­min­gan ovelin maan­tie­ros­vo van­ki­las­ta haudan kautta? Lis­ta­sim­me 10 poh­joi­sen kovinta hui­ja­ria ja vei­ja­ria

01.10.2023 15:00
Tilaajille
Limingan törkeästä lapsenraiskauksesta annettu tuomio pysyi ennallaan hovioikeudessa – Nuori tekijä sai 3,5 vuotta vankeutta

Li­min­gan tör­keäs­tä lap­sen­rais­kauk­ses­ta annettu tuomio pysyi en­nal­laan ho­vi­oi­keu­des­sa – Nuori tekijä sai 3,5 vuotta van­keut­ta

01.10.2023 11:28
Tilaajille
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tietyissä asioissa ratkaisu-aika liki 1,5 vuotta

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

29.09.2023 11:00
Tilaajille
Osa Pohteen asiakkaista tietoturvaloukkauksen kohteena – kyse Tena-tuotteita kotiinkuljetuksella tilanneista

Osa Pohteen asiak­kais­ta tie­to­tur­va­louk­kauk­sen koh­tee­na – kyse Te­na-tuot­tei­ta ko­tiin­kul­je­tuk­sel­la ti­lan­neis­ta

27.09.2023 18:00
Jahotec Oy:n biokaasulaitokselle esitetään uhkasakkoa – ympäristöluvassa asetettua lupamääräystä vuosiraportin toimittamisesta ei ole kehotuksesta huolimatta toimitettu

Jahotec Oy:n bio­kaa­su­lai­tok­sel­le esi­te­tään uh­ka­sak­koa – ym­pä­ris­tö­lu­vas­sa ase­tet­tua lu­pa­mää­räys­tä vuo­si­ra­por­tin toi­mit­ta­mi­ses­ta ei ole ke­ho­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta toi­mi­tet­tu

22.09.2023 13:00
Tilaajille
Limingassa jo kolme puimuria ja yksi kuivaaja joutunut polttoainevarkauden kohteeksi – taloudellinen vahinko jää viljelijän kontolle

Li­min­gas­sa jo kolme pui­mu­ria ja yksi kui­vaa­ja jou­tu­nut polt­to­ai­ne­var­kau­den koh­teek­si – ta­lou­del­li­nen vahinko jää vil­je­li­jän kon­tol­le

19.09.2023 11:00
Tilaajille
Operaatioiden johtamisessa on mukana tekniikkaa, taktiikkaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa poliisin Harvaturva-työryhmää

Ope­raa­tioi­den joh­ta­mi­ses­sa on mukana tek­niik­kaa, tak­tiik­kaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa po­lii­sin Har­va­tur­va-työ­ryh­mää

09.09.2023 11:00
Tilaajille
Oikeus pui Kempeleen väkivaltarikoksia, syyttäjän mukaan miestä ruoskittiin soramontulla – ”Tulin hakatuksi huolella”

Oikeus pui Kem­pe­leen vä­ki­val­ta­ri­kok­sia, syyt­tä­jän mukaan miestä ruos­kit­tiin so­ra­mon­tul­la – ”Tulin ha­ka­tuk­si huo­lel­la”

01.09.2023 07:00
Tilaajille