Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rakentaminen
Limingan Rantakylän alueella rakentaminen lienee jäissä, kunnes uusi kaava saa lainvoiman – maanomistajilta kritiikkiä kantatilaselvityksen rakennuspaikkoihin

Li­min­gan Ran­ta­ky­län alueel­la ra­ken­ta­mi­nen lienee jäissä, kunnes uusi kaava saa lain­voi­man – ­maa­no­mis­ta­jil­ta kri­tiik­kiä kan­ta­ti­la­sel­vi­tyk­sen ra­ken­nus­paik­koi­hin

27.10.2023 06:00
Tilaajille
Siklatilat Oy hakeutuu konkurssiin – Sikla-konserniin kuuluvan yhtiön vaikeudet liittyvät materiaalikustannuksiin ja "ajoituksellisesti epäonnistuneeseen tehdasinvestointiin"

Sik­la­ti­lat Oy ha­keu­tuu kon­kurs­siin – Sik­la-kon­ser­niin kuu­lu­van yhtiön vai­keu­det liit­ty­vät ma­te­riaa­li­kus­tan­nuk­siin ja "a­joi­tuk­sel­li­ses­ti epä­on­nis­tu­nee­seen teh­da­sin­ves­toin­tiin"

04.09.2023 13:18 1
Tilaajille
Oulunsalon Kauppiaantielle ryhdytään rakentamaan vähähiilisestä betonista neljän kerroksen vuokrakerrostaloa

Ou­lun­sa­lon Kaup­piaan­tiel­le ryh­dy­tään ra­ken­ta­maan vä­hä­hii­li­ses­tä be­to­nis­ta neljän ker­rok­sen vuok­ra­ker­ros­ta­loa

15.08.2023 10:29
Tilaajille
Katso traileri: Tyrnävä-sarjan sokkelintekovideot keräävät katselukertoja Youtubessa – "Tupe on ansainnut jo työmailla lisänimen Juu-Tupe"

Katso trai­le­ri: Tyr­nä­vä-sar­jan sok­ke­lin­te­ko­vi­deot ke­rää­vät kat­se­lu­ker­to­ja You­tu­bes­sa – "Tupe on an­sain­nut jo työ­mail­la li­sä­ni­men Juu-Tu­pe"

12.06.2023 15:00
Hannamari sai viimeiset vinkit kadulla noppakiviä asentaneelta mieheltä – kempeleläiselle kultaa valtakunnallisessa Taitaja-kilpailussa

Han­na­ma­ri sai vii­mei­set vinkit kadulla nop­pa­ki­viä asen­ta­neel­ta mie­hel­tä – ­kem­pe­le­läi­sel­le kultaa val­ta­kun­nal­li­ses­sa Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa

21.05.2023 10:50
Tilaajille
Tulipahan kysyttyä: Miksi kempeleläinen Pellepyy Oy ei rakenna huvipuistoa Zeniittiin?

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Miksi kem­pe­le­läi­nen Pel­le­pyy Oy ei rakenna hu­vi­puis­toa Ze­niit­tiin?

07.03.2023 11:56 1
Tilaajille
Vihiluodon kaavamuutoksen valmistelu jatkuu – asukastilaisuus järjestetään

Vi­hi­luo­don kaa­va­muu­tok­sen val­mis­te­lu jatkuu – a­su­kas­ti­lai­suus jär­jes­te­tään

25.01.2023 15:00
Tilaajille
Houkutteleeko rakentaminen, jos tarjolla on kunnanhallituksen kiristystoimenpiteitä, tykittää Tuomas Okkonen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hou­kut­te­lee­ko ra­ken­ta­mi­nen, jos tar­jol­la on kun­nan­hal­li­tuk­sen ki­ris­tys­toi­men­pi­tei­tä, ty­kit­tää Tuomas Okkonen

04.01.2023 07:47
Tilaajille