Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 24 tuntia
Onko vastuunottajat Lumijoella hukassa, kysyy seuraileva kuntalainen tekstareissa

Onko vas­tuun­ot­ta­jat Lu­mi­joel­la hu­kas­sa, kysyy seu­rai­le­va kun­ta­lai­nen teks­ta­reis­sa

29.02.2024 16:00
Tilaajille
Viikko
Tyrnävällä vieraillut Jytyn johtaja pitää kuntien tilannetta nurinkurisena: "Monet säästökohteet kärsivät työvoimapulasta"

Tyr­nä­väl­lä vie­rail­lut Jytyn johtaja pitää kuntien ti­lan­net­ta nu­rin­ku­ri­se­na: "Monet sääs­tö­koh­teet kär­si­vät työ­voi­ma­pu­las­ta"

29.02.2024 13:00
Tilaajille
Kempeleen kunnan työntekijät pääsevät nauttimaan työsuhdepyöristä

Kem­pe­leen kunnan työn­te­ki­jät pää­se­vät naut­ti­maan työ­suh­de­pyö­ris­tä

29.02.2024 09:00
Tilaajille
Ketolanperän kouluinvestoinnille 360 000 euroa lisämäärärahaa

Ke­to­lan­pe­rän kou­lu­in­ves­toin­nil­le 360 000 euroa li­sä­mää­rä­ra­haa

28.02.2024 18:00
Tilaajille
Vehreys, väljyys ja maaseutumaisuus ovat vetovoimatekijöitä, Pekka listaa
Kolumni

Veh­reys, väljyys ja maa­seu­tu­mai­suus ovat ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä, Pekka listaa

28.02.2024 11:01
Tilaajille
Avoin varhaiskasvatus päättyy Lumijoella huhtikuun alussa

Avoin var­hais­kas­va­tus päättyy Lu­mi­joel­la huh­ti­kuun alussa

27.02.2024 13:00
Tilaajille
Pohteen yt-neuvottelut käyntiin – Koko alueelle tuli rekrytointikielto

Pohteen yt-neu­vot­te­lut käyn­tiin – Koko alueel­le tuli rek­ry­toin­ti­kiel­to

27.02.2024 12:36
Tilaajille
Sittenkin torjuntavoitto? Nyt puhuvat lakeuden aluevaltuutetut Pohteen säästötalkoista

Sit­ten­kin tor­jun­ta­voit­to? Nyt puhuvat la­keu­den alue­val­tuu­te­tut Pohteen sääs­tö­tal­kois­ta

25.02.2024 12:53
Tilaajille
Ukrainan sodan syttymisestä kaksi vuotta – näin lakeuden kunnat osoittavat solidaarisuuttaan

Uk­rai­nan sodan syt­ty­mi­ses­tä kaksi vuotta – näin la­keu­den kunnat osoit­ta­vat so­li­daa­ri­suut­taan

23.02.2024 15:01
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tekstarikansa sen tietää: Pohteen päättäjien pitäisi maistella kolme päivää jääkaapissa olleita keitettyjä perunoita

Teks­ta­ri­kan­sa sen tietää: Pohteen päät­tä­jien pitäisi mais­tel­la kolme päivää jää­kaa­pis­sa olleita kei­tet­ty­jä pe­ru­noi­ta

22.02.2024 13:11
Tilaajille
Lumijoen alustava tilinpäätös näyttää jäävän plussalle – kukkaronnyörit edelleen kireällä

Lu­mi­joen alus­ta­va ti­lin­pää­tös näyttää jäävän plus­sal­le – ­kuk­ka­ron­nyö­rit edel­leen ki­reäl­lä

22.02.2024 13:00
Tilaajille
"Kulttuuriaarre, jota pitää kehittää" – liminkalaiset ruotivat Vanhan Limingan tulevaisuutta

"Kult­tuu­riaar­re, jota pitää ke­hit­tää" – li­min­ka­lai­set ruo­ti­vat Vanhan Li­min­gan tu­le­vai­suut­ta

21.02.2024 21:37
Tilaajille
Soteuudistuksen piti pelastaa pienet kunnat, mutta mitenhän käy, Henna kysyy
Pääkirjoitus

So­teuu­dis­tuk­sen piti pe­las­taa pienet kunnat, mutta mi­ten­hän käy, Henna kysyy

20.02.2024 18:01
Tilaajille
Muistokirjoitus: Liminkalainen kunnallisneuvos Aaro Arvio – ajankäytön mestari

Muis­to­kir­joi­tus: Li­min­ka­lai­nen kun­nal­lis­neu­vos Aaro Arvio – a­jan­käy­tön mestari

20.02.2024 15:00
Pohteen aluevaltuusto kävi periaatteellista vääntöä vallasta – Luvattu hallintosääntöuudistus ei ehdi vaikuttaa nyt tehtäviin säästöpäätöksiin

Pohteen alue­val­tuus­to kävi pe­ri­aat­teel­lis­ta vääntöä val­las­ta – Luvattu hal­lin­to­sään­tö­uu­dis­tus ei ehdi vai­kut­taa nyt teh­tä­viin sääs­tö­pää­tök­siin

20.02.2024 09:01
Tilaajille
Limingan ilmasto- ja ympäristöohjelma hyväksyttiin – esitys jatkuvaan kasvatukseen siirtymisestä monimuotoisuuden lisäämiseksi ei saanut kuitenkaan riittävää kannatusta

Li­min­gan il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­oh­jel­ma hy­väk­syt­tiin – esitys jat­ku­vaan kas­va­tuk­seen siir­ty­mi­ses­tä mo­ni­muo­toi­suu­den li­sää­mi­sek­si ei saanut kui­ten­kaan riit­tä­vää kan­na­tus­ta

20.02.2024 06:00
Tilaajille
Limingan valtuustolle vastattiin vesilaitosinvestoinnista ja Oikotien kevyen liikenteen väylästä

Li­min­gan val­tuus­tol­le vas­tat­tiin ve­si­lai­tos­in­ves­toin­nis­ta ja Oi­ko­tien kevyen lii­ken­teen väy­läs­tä

19.02.2024 21:54
Tilaajille
Pekka Simonen jatkaa kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtajana, Maarit Matinolli varapuheenjohtajaksi

Pekka Simonen jatkaa ko­koo­muk­sen alue­val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na, Maarit Ma­ti­nol­li va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

19.02.2024 18:00
Hailuodon uudet lautakunnat kokoontuvat –pohdittavaksi tulee muun muassa Mäntyvilikin rivitalon myyminen purkukuntoisena

Hai­luo­don uudet lau­ta­kun­nat ko­koon­tu­vat –poh­dit­ta­vak­si tulee muun muassa Män­ty­vi­li­kin ri­vi­ta­lon myy­mi­nen pur­ku­kun­toi­se­na

20.02.2024 08:59 1
Tilaajille
Linja-autoliikenteen mobiililippu halpenee – erilaisten lippujen hinnat halutaan saada samalle tasolle

Lin­ja-au­to­lii­ken­teen mo­bii­li­lip­pu hal­pe­nee – e­ri­lais­ten lip­pu­jen hinnat ha­lu­taan saada samalle tasolle

19.02.2024 11:00
Tilaajille