Metsästys ja kalastus
Lähteekö aselupa tulevaisuudessa pois pelkästä sakkotuomiosta? –Poliisihallituksessa tehdään uutta ohjeistusta aselupien myöntämiseen

Läh­tee­kö aselupa tu­le­vai­suu­des­sa pois pel­käs­tä sak­ko­tuo­mios­ta? –Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­sa tehdään uutta oh­jeis­tus­ta ase­lu­pien myön­tä­mi­seen

11.10.2021 10:15
Tilaajille
Hirvenpyynti käynnistyy toden teolla lauantaina – Limingan Rantakylässä liikkuvia ulkoilijoita ohjataan näkyvään vaatetukseen ja oikeille reiteille uusien huomiokylttien avulla: "Haluamme herätellä"

Hir­ven­pyyn­ti käyn­nis­tyy toden teolla lauan­tai­na – ­Li­min­gan Ran­ta­ky­läs­sä liik­ku­via ul­koi­li­joi­ta oh­ja­taan nä­ky­vään vaa­te­tuk­seen ja oi­keil­le rei­teil­le uusien huo­mio­kylt­tien avulla: "Ha­luam­me he­rä­tel­lä"

01.10.2021 14:00
Tilaajille
Hirviradoilla ruuhkaa – poikkeusvuoden jälkeen hirvi- ja karhukokeita on ammuttu Pohjois-Pohjanmaalla runsaasti

Hir­vi­ra­doil­la ruuhkaa – poik­keus­vuo­den jälkeen hirvi- ja kar­hu­ko­kei­ta on ammuttu Poh­jois-Poh­jan­maal­la run­saas­ti

10.09.2021 09:01
Tilaajille
Metsäkanalintujahti alkaa perjantaina – Kestävätkö pyykannat metsästystä?

Met­sä­ka­na­lin­tu­jah­ti alkaa per­jan­tai­na – Kes­tä­vät­kö pyy­kan­nat met­säs­tys­tä?

10.09.2021 06:08
Tilaajille
Hanhien peltometsästys ja kyyhkynpyynti alkoivat – Lauri ja Teri käyvät fiilistelemässä odottaessaan varsinaisen jahtikauden alkua

Hanhien pel­to­met­säs­tys ja kyyh­kyn­pyyn­ti al­koi­vat – Lauri ja Teri käyvät fii­lis­te­le­mäs­sä odot­taes­saan var­si­nai­sen jah­ti­kau­den alkua

10.08.2021 14:27
Tilaajille