NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lemmikit
Kuukausi
Katso video: Oulunsalolaiset saksanseisojat avasivat uintikauden – "Voisi sanoa, että uiminen kulkee tällä rodulla geeneissä", toteaa Marja Launonen

Katso video: Ou­lun­sa­lo­lai­set sak­san­sei­so­jat ava­si­vat uin­ti­kau­den – "Voisi sanoa, että uiminen kulkee tällä rodulla gee­neis­sä", toteaa Marja Lau­no­nen

27.05.2023 13:00
Tilaajille
Lumijoella on kylätie, jossa voi nähdä emännän ulkoiluttamassa lemmikkihiehojaan – Mirjami Kaakinen, 29, pelasti Sosulin ja Tuutikin teurastamolta

Lu­mi­joel­la on ky­lä­tie, jossa voi nähdä emännän ul­koi­lut­ta­mas­sa lem­mik­ki­hie­ho­jaan – Mirjami Kaa­ki­nen, 29, pelasti Sosulin ja Tuu­ti­kin teu­ras­ta­mol­ta

22.05.2023 11:00
Tilaajille
Ihmiselle ihmismäistä tekemistä, vaatii Heli ja kääntää koiranhoito-ohjeet ihmiselle sopivaksi
Kolumni

Ih­mi­sel­le ih­mis­mäis­tä te­ke­mis­tä, vaatii Heli ja kääntää koi­ran­hoi­to-oh­jeet ih­mi­sel­le so­pi­vak­si

17.05.2023 06:00
Tilaajille
Hailuodon Annukka päätti lähteä Muru-koiransa kanssa kiertämään Eurooppaa junalla – "Matkustaminen oli yllättävän helppoa"

Hai­luo­don Annukka päätti lähteä Mu­ru-koi­ran­sa kanssa kier­tä­mään Eu­roop­paa junalla – "Mat­kus­ta­mi­nen oli yl­lät­tä­vän help­poa"

04.05.2023 06:00
Tilaajille
Blogi: Koiran kanssa Eurooppaa kiertämässä eli miten sujui Hailuodon Murulta reilaaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Blogi: Koiran kanssa Eu­roop­paa kier­tä­mäs­sä eli miten sujui Hai­luo­don Murulta rei­laa­mi­nen

04.05.2023 07:54
Tilaajille
Vanhemmat
Katso video homekoirien harjoituksista – Nuuskittavien kohteiden koot vaihtelevat asuntoautosta isoihin toimistorakennuksiin, yleisin tutkittava kohde on omakotitalo

Katso video ho­me­koi­rien har­joi­tuk­sis­ta – Nuus­kit­ta­vien koh­tei­den koot vaih­te­le­vat asun­to­au­tos­ta isoihin toi­mis­to­ra­ken­nuk­siin, yleisin tut­kit­ta­va kohde on oma­ko­ti­ta­lo

21.04.2023 15:00
Tilaajille
Katso video: Tyrnäväläisille Katille ja Simolle koirat ovat intohimo ja elämäntapa – "Ollaan just semmoinen perhe, että koirilla on kaikki viimeisen päälle"

Katso video: Tyr­nä­vä­läi­sil­le Katille ja Simolle koirat ovat in­to­hi­mo ja elä­män­ta­pa – "Ollaan just sem­moi­nen perhe, että koi­ril­la on kaikki vii­mei­sen päälle"

20.04.2023 06:00
Tilaajille
Ruokaviraston koirarekisteri avautuu osittain käyttöön toukokuussa, sähköisesti tehtävä ilmoitus maksaa 10 euroa

Ruo­ka­vi­ras­ton koi­ra­re­kis­te­ri avautuu osit­tain käyt­töön tou­ko­kuus­sa, säh­köi­ses­ti tehtävä il­moi­tus maksaa 10 euroa

19.04.2023 15:30
Saulia harmittaa, kun hänen nuoruudessaan ei ollut koulukoiria oppimisen tukena
Pääkirjoitus

Saulia har­mit­taa, kun hänen nuo­ruu­des­saan ei ollut kou­lu­koi­ria op­pi­mi­sen tukena

19.04.2023 06:00
Tilaajille
Homekoirat Lögi ja Hoppu harjoittelemassa

Ho­me­koi­rat Lögi ja Hoppu har­joit­te­le­mas­sa

18.04.2023 12:00
Tilaajille
Karoliinan ajaessa rahtia pitkin Pohjoismaita mittelspitz Bella on reissanut mukana – kerran koira on salakuljetettu laivan hyttiin

Ka­ro­lii­nan ajaessa rahtia pitkin Poh­jois­mai­ta mit­tels­pitz Bella on reis­sa­nut mukana – kerran koira on sa­la­kul­je­tet­tu laivan hyttiin

18.04.2023 06:00
Tilaajille
Eläinlääkäri: Tarkkaile koirasi käytöstä ja muista harjata sen hampaat säännöllisesti

Eläin­lää­kä­ri: Tark­kai­le koirasi käy­tös­tä ja muista harjata sen hampaat sään­nöl­li­ses­ti

17.04.2023 06:00
Tilaajille
Punkit heräilevät talvihorroksestaan, mutta lumen läpi ne eivät kaivaudu

Punkit he­räi­le­vät tal­vi­hor­rok­ses­taan, mutta lumen läpi ne eivät kai­vau­du

15.04.2023 11:00
Tilaajille
Mitä tapahtuu eläimille, kun eläintarha peruuttaa lupansa? – Viranomainen ei ole velvollinen auttamaan uudelleensijoituksessa

Mitä ta­pah­tuu eläi­mil­le, kun eläin­tar­ha pe­ruut­taa lu­pan­sa? – Vi­ran­omai­nen ei ole vel­vol­li­nen aut­ta­maan uu­del­leen­si­joi­tuk­ses­sa

14.04.2023 11:00
Tilaajille
Tällainen on Suomen koirakanta: yli 800 000 koirasta suurin osa on rotukoiria ja rekisteröity

Täl­lai­nen on Suomen koi­ra­kan­ta: yli 800 000 koi­ras­ta suurin osa on ro­tu­koi­ria ja re­kis­te­röi­ty

17.03.2023 11:00
Uusi selvitys koiranjalostuksen ongelmista: Jalostukseen ei saisi käyttää rakenteellisesti heikkoja tai iho-ongelmaisia

Uusi sel­vi­tys koi­ran­ja­los­tuk­sen on­gel­mis­ta: Ja­los­tuk­seen ei saisi käyttää ra­ken­teel­li­ses­ti heik­ko­ja tai iho-on­gel­mai­sia

15.02.2023 15:00
Tilaajille
Kuningatar Elisabetin suosikkeja löytyy Kempeleestä iso liuta – corgiharrastajat toivovat lisää väkeä riviinsä

Ku­nin­ga­tar Eli­sa­be­tin suo­sik­ke­ja löytyy Kem­pe­lees­tä iso liuta – cor­gi­har­ras­ta­jat toi­vo­vat lisää väkeä ri­viin­sä

09.02.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleen koirametsän portit pysyvät toistaiseksi kiinni – kunnanhallitus äänestää asiasta tammikuun puolivälissä

Kem­pe­leen koi­ra­met­sän portit pysyvät tois­tai­sek­si kiinni – kun­nan­hal­li­tus ää­nes­tää asiasta tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä

12.01.2023 18:00
Tilaajille
Kennelliitto: Koiranpentujen rekisteröintien määrä laski viime vuonna, labradorinnoutajan suosio pysynyt korkeana

Ken­nel­liit­to: Koi­ran­pen­tu­jen re­kis­te­röin­tien määrä laski viime vuonna, lab­ra­do­rin­nou­ta­jan suosio pysynyt kor­kea­na

08.01.2023 15:00