Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kuntosali
Perheen älylaitehaasteen myötä 87 -vuotiaan lumijokisen Martin rappusetkin pysyvät lumettomana, kun kännykän sijaan hän tarttuu luutaan

Perheen äly­lai­te­haas­teen myötä 87 -vuo­tiaan lu­mi­jo­ki­sen Martin rap­pu­set­kin pysyvät lu­met­to­ma­na, kun kän­ny­kän sijaan hän tarttuu luutaan

04.02.2023 06:00
Tilaajille
"Jokaisella on oikeus keho- ja liikuntarauhaan sekä oikeus liikkua turvallisessa ympäristössä", muistuttaa Sanna – MoWay on Limingan vammaisystävällisin yritys

"Jo­kai­sel­la on oikeus keho- ja lii­kun­ta­rau­haan sekä oikeus liikkua tur­val­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä", muis­tut­taa Sanna – MoWay on Li­min­gan vam­mais­ys­tä­väl­li­sin yritys

08.12.2022 18:00
Tilaajille
"Tarve kuntosalille on ollut iso", toteaa Julia – Tyrnävälle perustettu tavallisen ihmisen kuntoilupaikka toivottaa tervetulleeksi kaikenlaiset hyvän olon tavoittelijat

"Tarve kun­to­sa­lil­le on ollut iso", toteaa Julia – Tyr­nä­väl­le pe­rus­tet­tu ta­val­li­sen ihmisen kun­toi­lu­paik­ka toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si kai­ken­lai­set hyvän olon ta­voit­te­li­jat

14.08.2022 06:00
Tilaajille
Lumijoen kuntosali ja liikuntasali suljetaan toistuvan ilkivallan vuoksi kahdeksi viikoksi – lumijokinen saliharrastaja lupaa tekijöiden jäljille johtavasta vinkistä 200 euron palkkion

Lu­mi­joen kun­to­sa­li ja lii­kun­ta­sa­li sul­je­taan tois­tu­van il­ki­val­lan vuoksi kah­dek­si vii­kok­si – lu­mi­jo­ki­nen sa­li­har­ras­ta­ja lupaa te­ki­jöi­den jäl­jil­le joh­ta­vas­ta vin­kis­tä 200 euron palk­kion

09.04.2021 11:22
15-vuotias kempeleläinen Okko päätyi syksyllä kuntosalille ja jäi koukkuun –saliharjoittelu sopii myös nuorille, muistuttavat alan ammattilaiset

15-vuo­tias kem­pe­le­läi­nen Okko päätyi syk­syl­lä kun­to­sa­lil­le ja jäi kouk­kuun –sa­li­har­joit­te­lu sopii myös nuo­ril­le, muis­tut­ta­vat alan am­mat­ti­lai­set

26.01.2021 14:46
Tilaajille