Kunniamerkit
Limingan-Lumijoen sotaveteraaniyhdistys haki ansiomitalin entiselle Limingan kirkkoherralle –"Veteraanit pitivät sinua odotettuna, tykättynä ja haluttuna vieraana"

Li­min­gan-Lu­mi­joen so­ta­ve­te­raa­ni­yh­dis­tys haki an­sio­mi­ta­lin en­ti­sel­le Li­min­gan kirk­ko­her­ral­le –"­Ve­te­raa­nit pitivät sinua odo­tet­tu­na, ty­kät­ty­nä ja ha­lut­tu­na vie­raa­na"

09.12.2020 13:16
Tilaajille
Lakeudelle liuta itsenäisyyspäivänä annettavia kunniamerkkejä: Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki Kempeleeseen, ritarikuntien ansioristejä alueelle useita

La­keu­del­le liuta it­se­näi­syys­päi­vä­nä an­net­ta­via kun­nia­merk­ke­jä: Suomen Val­koi­sen Ruusun ri­ta­ri­merk­ki Kem­pe­lee­seen, ri­ta­ri­kun­tien an­sio­ris­te­jä alueel­le useita

02.12.2020 13:49
Tilaajille