NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kotimaan politiikka
Ministeri Tytti Tuppurainen tapaa Finnairin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Tilanne on kestämätön ja odotamme parannusta"

Mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen tapaa Finn­ai­rin johtoa ja vaatii lisää lentoja Ouluun: "Ti­lan­ne on kes­tä­mä­tön ja odo­tam­me pa­ran­nus­ta"

29.05.2023 11:00 1
Tilaajille
Tyrnäväläisestä aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Töllistä valtiopäiväneuvos – Tasavallan presidentti myönsi Pohjois-Pohjanmaalle kolme arvonimeä

Tyr­nä­vä­läi­ses­tä alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tapani Töl­lis­tä val­tio­päi­vä­neu­vos – Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi Poh­jois-Poh­jan­maal­le kolme ar­vo­ni­meä

26.05.2023 09:00
Pohjois-Pohjanmaan keskusta esittää Olli Rehniä puolueen presidenttiehdokkaaksi

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta esittää Olli Rehniä puo­lueen pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

22.05.2023 13:55
Kyykäärme rauhoitetaan nyt Suomessakin – sen voi tappaa yhdestä syystä

Kyy­käär­me rau­hoi­te­taan nyt Suo­mes­sa­kin – sen voi tappaa yhdestä syystä

02.05.2023 15:06
Tilaajille
Lakeustaustaiset kansanedustajat Hanna ja Janne vastaavat: Mitä tuleva hallituskausi tarkoittaa lakeuden ihmisille?

La­keus­taus­tai­set kan­san­edus­ta­jat Hanna ja Janne vas­taa­vat: Mitä tuleva hal­li­tus­kau­si tar­koit­taa la­keu­den ih­mi­sil­le?

02.05.2023 06:00
Tilaajille
Katso Limingan vappumarssin tallenne: Lakeuden vappupuheissa nostettiin esille pelko tulevan hallituksen leikkauksista sekä turvallisuuspolitiikka

Katso Li­min­gan vap­pu­mars­sin tal­len­ne: La­keu­den vap­pu­pu­heis­sa nos­tet­tiin esille pelko tulevan hal­li­tuk­sen leik­kauk­sis­ta sekä tur­val­li­suus­po­li­tiik­ka

01.05.2023 11:29
Tilaajille
Oikaisu: Maarit Matinolli keräsi lakeuden ehdokkaista kolmanneksi eniten ääniä

Oi­kai­su: Maarit Ma­ti­nol­li keräsi la­keu­den eh­dok­kais­ta kol­man­nek­si eniten ääniä

06.04.2023 12:46
Demokratia toimi taas – mutta lakeus menetti kansanedustajapaikkansa
Pääkirjoitus

De­mo­kra­tia toimi taas – mutta lakeus menetti kan­san­edus­ta­ja­paik­kan­sa

04.04.2023 13:13
Tilaajille
Liminkalainen Reijo pettyi vaalitulokseen, kempeleläinen Raili on tyytyväinen – näin eduskunnan kokoonpanoa kommentoitiin lakeudella tuoreeltaan

Li­min­ka­lai­nen Reijo pettyi vaa­li­tu­lok­seen, kem­pe­le­läi­nen Raili on tyy­ty­väi­nen – näin edus­kun­nan ko­koon­pa­noa kom­men­toi­tiin la­keu­del­la tuo­reel­taan

03.04.2023 17:00
Tilaajille
Vaalien jälkeisiä tunnelmia – Silvo ei lämpene somelle, Akia harmittaa puolueensa tulos

Vaalien jäl­kei­siä tun­nel­mia – Silvo ei lämpene so­mel­le, Akia har­mit­taa puo­lueen­sa tulos

03.04.2023 15:00
Tilaajille
Lakeuden neljän kärki: Ollikainen, Tahkola, Matinolli ja Laine – Ääniä 2 531, 2280, 1 517 ja 1 469

La­keu­den neljän kärki: Ol­li­kai­nen, Tah­ko­la, Ma­ti­nol­li ja Laine – Ääniä 2 531, 2280, 1 517 ja 1 469

05.04.2023 10:47 1
Tilaajille
Neljä lakeuden kuntaa vaalipiirin ahkerimmin äänestäneiden joukossa – Limingassa paras äänestysprosentti

Neljä la­keu­den kuntaa vaa­li­pii­rin ah­ke­rim­min ää­nes­tä­nei­den jou­kos­sa – Li­min­gas­sa paras ää­nes­tys­pro­sent­ti

03.04.2023 09:35
Tilaajille
Näin lakeuden omat ehdokkaat keräsivät ääniä – yksikään heistä ei ole Oulun vaalipiirissä edes varasijalla

Näin la­keu­den omat eh­dok­kaat ke­rä­si­vät ääniä – yk­si­kään heistä ei ole Oulun vaa­li­pii­ris­sä edes va­ra­si­jal­la

03.04.2023 06:00
Tilaajille
Näin lakeudella äänestettiin – yksikään alueemme 16 ehdokkaasta ei saanut valtakirjaa eduskuntaan

Näin la­keu­del­la ää­nes­tet­tiin – yk­si­kään alueem­me 16 eh­dok­kaas­ta ei saanut val­ta­kir­jaa edus­kun­taan

02.04.2023 23:19
Tilaajille
Lakeus menettämässä ainoan kansanedustajapaikkansa – vierailimme kolmen alueemme ehdokkaan vaalivalvojaisissa, katso video!

Lakeus me­net­tä­mäs­sä ainoan kan­san­edus­ta­ja­paik­kan­sa – ­vie­rai­lim­me kolmen alueem­me eh­dok­kaan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa, katso video!

02.04.2023 22:13
Tilaajille
Rantalakeus vieraili kolmen lakeuden ehdokkaan vaalivalvojaisissa – tällaiset olivat mietteet

Ran­ta­la­keus vie­rai­li kolmen la­keu­den eh­dok­kaan vaa­li­val­vo­jai­sis­sa – täl­lai­set olivat miet­teet

02.04.2023 22:12
Tilaajille
Oulun vaalipiirin vaalitulos: Katso, ketkä ovat uudet kansanedustajat juuri nyt

Oulun vaa­li­pii­rin vaa­li­tu­los: Katso, ketkä ovat uudet kan­san­edus­ta­jat juuri nyt

02.04.2023 21:17
Tilaajille
Suhteellisessa vaalitavassa ratkaisee ensin puolueen ja sitten ehdokkaan äänisaalis

Suh­teel­li­ses­sa vaa­li­ta­vas­sa rat­kai­see ensin puo­lueen ja sitten eh­dok­kaan ää­ni­saa­lis

02.04.2023 19:00
Tilaajille
Kempeleen Linnakankaalla äänestäjien virta on ollut tasainen – vaalilautakunnassa arvellaan tuloksen laskentaan riittävän pari tuntia

Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaal­la ää­nes­tä­jien virta on ollut ta­sai­nen – vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa ar­vel­laan tu­lok­sen las­ken­taan riit­tä­vän pari tuntia

02.04.2023 17:31
Tilaajille
Suomalaisten keskieläke on 1 845 euroa kuussa

Suo­ma­lais­ten kes­ki­elä­ke on 1 845 euroa kuussa

02.04.2023 13:00
Tilaajille