Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kirkko ja uskonnot
Viimeisin 4 tuntia
Löytyykö lakeuden alueelta seurakunta, joka kasvattaa Yhteisvastuukeräyksen pottiaan eniten? Piispa julisti leikkimielisen kilpailun

Löy­tyy­kö la­keu­den alueel­ta seu­ra­kun­ta, joka kas­vat­taa Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen pot­tiaan eniten? Piispa julisti leik­ki­mie­li­sen kil­pai­lun

10:09
Kuukausi
Kirkkoherra muistelee aikoja, kun kiersi ovelta ovelle yhteisvastuukeräyksen tiimoilta
Kolumni

Kirk­ko­her­ra muis­te­lee aikoja, kun kiersi ovelta ovelle yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tii­moil­ta

31.01.2023 20:00
Tilaajille
Arna Sorvoja tuli Kalevi Nevalan tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi

Arna Sorvoja tuli Kalevi Nevalan tilalle kirk­ko­val­tuus­ton var­si­nai­sek­si jä­se­nek­si

26.01.2023 15:00
Lumijoella valittiin seurakunnan luottamushenkilöitä – Seppo kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi

Lu­mi­joel­la va­lit­tiin seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä – Seppo kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si

25.01.2023 18:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo joutui Murron koulussa oppilaiden piinapenkkiin: Mikä on piispan työssä parasta ja mikä tylsintä?

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo joutui Murron kou­lus­sa op­pi­lai­den pii­na­penk­kiin: Mikä on piispan työssä parasta ja mikä tyl­sin­tä?

21.01.2023 15:00
Tilaajille
Tyrnävän kirkkovaltuustoa luotsaa Nelli Kauppi ja kirkkoneuvostoon valittiin kahdeksan jäsentä

Tyr­nä­vän kirk­ko­val­tuus­toa luotsaa Nelli Kauppi ja kirk­ko­neu­vos­toon va­lit­tiin kah­dek­san jäsentä

20.01.2023 11:01
Hannu avaa seurakunnan tukipalveluita: "Olemme se porukka, joka hoitaa tietyt käytännön asiat niin, että muut seurakunnan työntekijät voivat keskittyä hoitamaan pyhiä toimituksia ja kohtaamaan seurakuntalaisia"
Kolumni

Hannu avaa seu­ra­kun­nan tu­ki­pal­ve­lui­ta: "Olemme se po­ruk­ka, joka hoitaa tietyt käy­tän­nön asiat niin, että muut seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät voivat kes­kit­tyä hoi­ta­maan pyhiä toi­mi­tuk­sia ja koh­taa­maan seu­ra­kun­ta­lai­sia"

18.01.2023 06:01
Tilaajille
Piispantarkastus on prosessin huipennus – seurakunta valmistautuu kymmenen vuoden välein toistuvaan tapahtumaan vuoden päivät

Piis­pan­tar­kas­tus on pro­ses­sin hui­pen­nus – seu­ra­kun­ta val­mis­tau­tuu kym­me­nen vuoden välein tois­tu­vaan ta­pah­tu­maan vuoden päivät

17.01.2023 06:00
Tilaajille
Cappella-kuoro lauloi piispanmessussa muutaman laulun.

Cap­pel­la-kuo­ro lauloi piis­pan­mes­sus­sa muu­ta­man laulun.

14.01.2023 15:10
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa ensi viikolla Tyrnävän seurakunnan ja tutustuu yrityksiin sekä yhteistyökumppaneihin – suunnitelmissa kohtaamisia sekä pipolätkää

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa ensi vii­kol­la Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan ja tu­tus­tuu yri­tyk­siin sekä yh­teis­työ­kump­pa­nei­hin – suun­ni­tel­mis­sa koh­taa­mi­sia sekä pi­po­lät­kää

13.01.2023 15:31
Ukrainalaisille villasukkia ja kolehti – lauantaina Limingan Työväentalolla järjestetään Apua Ukrainaan -tilaisuus

Uk­rai­na­lai­sil­le vil­la­suk­kia ja kolehti – lauan­tai­na Li­min­gan Työ­väen­ta­lol­la jär­jes­te­tään Apua Uk­rai­naan -ti­lai­suus

11.01.2023 11:00
Lähtökohtana hedelmälliselle kohtaamiselle on ystävällisyys, vaikka toisen maailmankatsomus, elämäntilanne tai kieli on erilainen
Kolumni

Läh­tö­koh­ta­na he­del­mäl­li­sel­le koh­taa­mi­sel­le on ys­tä­väl­li­syys, vaikka toisen maail­man­kat­so­mus, elä­män­ti­lan­ne tai kieli on eri­lai­nen

11.01.2023 06:00
Tilaajille
Hailuodon seurakunnan väkimäärä kasvoi ensimmäistä kertaa kolmeentoista vuoteen – tiukat vuodet silti edessä, kertoo talousarvio

Hai­luo­don seu­ra­kun­nan vä­ki­mää­rä kasvoi en­sim­mäis­tä kertaa kol­meen­tois­ta vuoteen – tiukat vuodet silti edessä, kertoo ta­lous­ar­vio

07.01.2023 06:00
Tilaajille
Miksi tänään osalla meistä on vapaapäivä? Mikä oikein on loppiainen? Tiesitkö, että vietämme nyt jouluakin vanhempaa juhlaa?

Miksi tänään osalla meistä on va­paa­päi­vä? Mikä oikein on lop­piai­nen? Tie­sit­kö, että vie­täm­me nyt jou­lua­kin van­hem­paa juhlaa?

06.01.2023 06:00
Tilaajille
Salla ei ole katunut ammatinvalintaansa päivääkään – sunnuntaina hän aloitti Tyrnävän seurakunnan uutena kanttorina

Salla ei ole katunut am­ma­tin­va­lin­taan­sa päi­vää­kään – sun­nun­tai­na hän aloitti Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan uutena kant­to­ri­na

03.01.2023 18:00
Tilaajille
Vaikka rahaa ja terveyttä olisi entistä vähemmän, niin yksi asia korvaa aina kaiken sen – mikä se on Villen mielestä?

Vaikka rahaa ja ter­veyt­tä olisi entistä vä­hem­män, niin yksi asia korvaa aina kaiken sen – mikä se on Villen mie­les­tä?

03.01.2023 13:09
Tilaajille
Vanhemmat
Neitsyt Maria elää kirkkotaiteessa, joulukorteissa, runoissa ja jopa nimipäiväkalenterissa.

Neitsyt Maria elää kirk­ko­tai­tees­sa, jou­lu­kor­teis­sa, ru­nois­sa ja jopa ni­mi­päi­vä­ka­len­te­ris­sa.

30.12.2022 15:00
Jo muinaissuomalaiset kantoivat juhlapuita tupaan, popsivat kinkkua ja lepyttelivät henkiä – vain pohjolassa joulu on joulu
Kolumni

Jo mui­nais­suo­ma­lai­set kan­toi­vat juh­la­pui­ta tupaan, pop­si­vat kinkkua ja le­pyt­te­li­vät henkiä – vain poh­jo­las­sa joulu on joulu

21.12.2022 06:00
Tilaajille
Pekka haluaa kehittyä johtajana – Limingan kirkkoherra yllättyi tuomiokapituliin tehdyistä yhteydenotoista ja lupaa johtamisjärjestelmään muutoksia

Pekka haluaa ke­hit­tyä joh­ta­ja­na – ­Li­min­gan kirk­ko­her­ra yl­lät­tyi tuo­mioka­pi­tu­liin teh­dyis­tä yh­tey­den­otois­ta ja lupaa joh­ta­mis­jär­jes­tel­mään muu­tok­sia

20.12.2022 18:00 2
Tilaajille