Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Eduskuntavaalit
Kuukausi
Vaalipostia: Inka muistuttaa, että Suomen tulevaisuus riippuu nuoristamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Inka muis­tut­taa, että Suomen tu­le­vai­suus riippuu nuo­ris­tam­me

29.03.2023 12:01
Tilaajille
Ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä alkoi vilkkaana Oulunsalossa – "Meinasi ihan naurattaa, kun Marin ja Purra kiistelivät, niin siinä jäi Orpo hiljaiseksi"

En­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä alkoi vilk­kaa­na Ou­lun­sa­los­sa – "Mei­na­si ihan nau­rat­taa, kun Marin ja Purra kiis­te­li­vät, niin siinä jäi Orpo hil­jai­sek­si"

22.03.2023 15:51
Tilaajille
Lupaatko olla äänestyskunnossa, kysyy päätoimittaja
Pääkirjoitus

Lu­paat­ko olla ää­nes­tys­kun­nos­sa, kysyy pää­toi­mit­ta­ja

15.03.2023 06:00
Tilaajille
Vedonlyöntikertoimet: perussuomalaiset nousee Oulun vaalipiirin ykköspuolueeksi

Ve­don­lyön­ti­ker­toi­met: pe­rus­suo­ma­lai­set nousee Oulun vaa­li­pii­rin yk­kös­puo­lueek­si

08.03.2023 14:00
Tilaajille
Vaalipostia: Perintövero on eettisesti arveluttava ja toteutukseltaan epäoikeudenmukainen vero, kirjoittaa Janne
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Pe­rin­tö­ve­ro on eet­ti­ses­ti ar­ve­lut­ta­va ja to­teu­tuk­sel­taan epä­oi­keu­den­mu­kai­nen vero, kir­joit­taa Janne

02.03.2023 06:00
Vaalipostia: "Minä en suostu häpeämään juuriani tai ajattelemaan maaseutumaisia kuntia riippakivinä", kirjoittaa Olga
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: "Minä en suostu hä­peä­mään juu­ria­ni tai ajat­te­le­maan maa­seu­tu­mai­sia kuntia riip­pa­ki­vi­nä", kir­joit­taa Olga

04.03.2023 19:00
Vaalipostia: Anun mielestä oppimisen avain on hyvinvoiva opettaja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Anun mie­les­tä op­pi­mi­sen avain on hy­vin­voi­va opet­ta­ja

02.03.2023 06:00
Vanhemmat
Vaalipostia: Vesa tietää, ketä aikoo äänestää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Vesa tietää, ketä aikoo ää­nes­tää

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Vaalipostia: Nyt on edessä tuhannen taalan paikka, muistuttavat Miina-Anniina ja Juuso
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Nyt on edessä tu­han­nen taalan paikka, muis­tut­ta­vat Mii­na-An­nii­na ja Juuso

01.03.2023 06:00
Sauli muistuttaa, että edunvalvonnan kannalta olisi erittäin tärkeää, että lakeus saisi oman kansanedustajan – miksei useammankin
Pääkirjoitus

Sauli muis­tut­taa, että edun­val­von­nan kan­nal­ta olisi erit­täin tär­keää, että lakeus saisi oman kan­san­edus­ta­jan – ­mik­sei useam­man­kin

01.03.2023 06:00
Tilaajille
Vaalipostia: Pohjois-Pohjanmaan on panostettava koulutukseen sekä pito- ja vetovoimaan, tähdentää Eija
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Poh­jois-Poh­jan­maan on pa­nos­tet­ta­va kou­lu­tuk­seen sekä pito- ja ve­to­voi­maan, täh­den­tää Eija

01.03.2023 06:00
Lakeuden omia ehdokkaita on tarjolla liki parikymmentä – lue, mitä he vastaavat Rantalakeuden lähettämiin kysymyksiin

La­keu­den omia eh­dok­kai­ta on tar­jol­la liki pa­ri­kym­men­tä – lue, mitä he vas­taa­vat Ran­ta­la­keu­den lä­het­tä­miin ky­sy­myk­siin

07.03.2023 08:13
Tilaajille
Kempeleläinen Johanna Ohukainen haluaa herätellä nukkuvien puoluetta – "Vain äänestämällä voi muuttaa asioita"

Kem­pe­le­läi­nen Johanna Ohu­kai­nen haluaa he­rä­tel­lä nuk­ku­vien puo­luet­ta – "Vain ää­nes­tä­mäl­lä voi muuttaa asioi­ta"

18.02.2023 18:00 1
Tilaajille
Keskustalaisia eivät huonot gallup-luvut hirvitä – Tyrnävällä vaalityöhön pistettiin puhtia puhemies Matti Vanhasen johdolla.

Kes­kus­ta­lai­sia eivät huonot gal­lup-lu­vut hirvitä – Tyr­nä­väl­lä vaa­li­työ­hön pis­tet­tiin puhtia pu­he­mies Matti Van­ha­sen joh­dol­la.

06.02.2023 06:23
Tilaajille
Okkonen perussuomalaisten piirihallitukseen, Kovaniemi keskustan – perussuomalaiset koolla Limingassa, keskustalaiset Kempeleessä

Okkonen pe­rus­suo­ma­lais­ten pii­ri­hal­li­tuk­seen, Ko­va­nie­mi kes­kus­tan – pe­rus­suo­ma­lai­set koolla Li­min­gas­sa, kes­kus­ta­lai­set Kem­pe­lees­sä

14.11.2022 11:55
Kempeleen Antti Ollikainen keräsi Keskustan jäsenvaalissa 284 ääntä – lopullinen eduskuntavaalien ehdokaslista hyväksytään 24. syyskuuta

Kem­pe­leen Antti Ol­li­kai­nen keräsi Kes­kus­tan jä­sen­vaa­lis­sa 284 ääntä – ­lo­pul­li­nen edus­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­ta hy­väk­sy­tään 24. syys­kuu­ta

12.09.2022 10:39
Tilaajille
Jäsenvaalipostia: "Politiikka eduskunnassa on kansalaisen kannalta parhaimmillaan, kun siellä vaikuttaa juuri hänen puoliaan pitävä kansanedustaja"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jä­sen­vaa­li­pos­tia: "Po­li­tiik­ka edus­kun­nas­sa on kan­sa­lai­sen kan­nal­ta par­haim­mil­laan, kun siellä vai­kut­taa juuri hänen puo­liaan pitävä kan­sa­ne­dus­ta­ja"

07.06.2022 15:05
Tilaajille
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin uusi puheenjohtaja on Marjut Lehtonen Oulaisista – "Tulevat aluevaalit ovat nyt ykkösasia ja tärkein työsarkamme"

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin uusi pu­heen­joh­ta­ja on Marjut Leh­to­nen Ou­lai­sis­ta – "Tu­le­vat alue­vaa­lit ovat nyt yk­kös­asia ja tärkein työ­sar­kam­me"

18.10.2021 07:52
Tilaajille