Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Alkutuotanto
Kuukausi
840 000 000 euroa viljelijätukia maksuun joulukuussa – Ruokavirasto aloittaa tukien maksamisen 8. joulukuuta

840 000 000 euroa vil­je­li­jä­tu­kia maksuun jou­lu­kuus­sa – Ruo­ka­vi­ras­to aloit­taa tukien mak­sa­mi­sen 8. jou­lu­kuu­ta

23.11.2023 09:01
Tilaajille
Somettava maajussi Mykkänen – "Tämä on hyvä tapa näyttää, mistä ruoka tulee ja millaista arki maatilalla on"

So­met­ta­va maa­jus­si Myk­kä­nen – "Tämä on hyvä tapa näyt­tää, mistä ruoka tulee ja mil­lais­ta arki maa­ti­lal­la on"

04.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Noin sata tilaa lopettaa Pohjois-Pohjanmaalla joka vuosi – Syitä on paitsi huono kannattavuus, myös vaikeus löytää tiloille jatkajaa

Noin sata tilaa lo­pet­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la joka vuosi – Syitä on paitsi huono kan­nat­ta­vuus, myös vaikeus löytää ti­loil­le jat­ka­jaa

02.11.2023 11:00
Tilaajille
Hailuodon satamia ja purkupaikkoja halutaan kunnostaa ammattikalastajien tarpeita vastaaviksi – hankerahoitusta haetaan

Hai­luo­don satamia ja pur­ku­paik­ko­ja ha­lu­taan kun­nos­taa am­mat­ti­ka­las­ta­jien tar­pei­ta vas­taa­vik­si – han­ke­ra­hoi­tus­ta haetaan

31.10.2023 14:00
Tilaajille
Vanhemmat
Arvokas Akionlahti kaipaisi laiduntajia – Kansainvälisenä maisemapäivänä kerrottiin kluuvijärven kunnostustarpeista, maankohoamisesta ja linnustosta

Arvokas Akion­lah­ti kai­pai­si lai­dun­ta­jia – Kan­sain­vä­li­se­nä mai­se­ma­päi­vä­nä ker­rot­tiin kluu­vi­jär­ven kun­nos­tus­tar­peis­ta, maan­ko­hoa­mi­ses­ta ja lin­nus­tos­ta

23.10.2023 09:59
Tilaajille
Tyrnäväläinen Maarit Lassila, 40, jatkaa appensa elämäntyötä – "Olisi ollut kamala laittaa tyhjästä luotu yritys kiinni"

Tyr­nä­vä­läi­nen Maarit Las­si­la, 40, jatkaa appensa elä­män­työ­tä – "Olisi ollut kamala laittaa tyh­jäs­tä luotu yritys kiinni"

21.10.2023 13:00
Tilaajille
Hailuotolaisen Kujalan Herkun valakolöökikastike valittiin sarjansa parhaaksi artesaaniruokien SM-kilpailussa

Hai­luo­to­lai­sen Kujalan Herkun va­la­ko­löö­ki­kas­ti­ke va­lit­tiin sar­jan­sa par­haak­si ar­te­saa­ni­ruo­kien SM-kil­pai­lus­sa

20.10.2023 11:09
Ensin ammattijalkapalloilijaksi, sitten viljelijäksi – Maatilapäivä oli monelle tuposlaiselle lapselle ensikosketus maatalouteen

Ensin am­mat­ti­jal­ka­pal­loi­li­jak­si, sitten vil­je­li­jäk­si – Maa­ti­la­päi­vä oli monelle tu­pos­lai­sel­le lap­sel­le en­si­kos­ke­tus maa­ta­lou­teen

20.10.2023 06:00
Tilaajille
Jo lapsuudessa kylvetään siemen sille, miten me suhtaudumme eläimiin – Pirjo puhuu monilajisuudesta sekä eläinten ja luonnon kunnioittamisesta

Jo lap­suu­des­sa kyl­ve­tään siemen sille, miten me suh­tau­dum­me eläi­miin – Pirjo puhuu mo­ni­la­ji­suu­des­ta sekä eläin­ten ja luonnon kun­nioit­ta­mi­ses­ta

19.10.2023 18:00
Tilaajille
Maatilat voivat hakea valtiontakausta maksuvalmiutta parantavalle lainalle – deadline marraskuussa

Maa­ti­lat voivat hakea val­tion­ta­kaus­ta mak­su­val­miut­ta pa­ran­ta­val­le lai­nal­le – dead­li­ne mar­ras­kuus­sa

16.10.2023 09:00
Lisää nuoria tarvitaan maatalousyrittäjiksi, mutten miten se onnistuu? – Nuorten ideoiden pohjalta laadittiin kuusi politiikkasuositusta

Lisää nuoria tar­vi­taan maa­ta­lou­sy­rit­tä­jik­si, mutten miten se on­nis­tuu? – Nuorten ideoi­den poh­jal­ta laa­dit­tiin kuusi po­li­tiik­ka­suo­si­tus­ta

15.10.2023 15:00 1
Sade piiskasi ja haitari soi – Sää hillitsi Hailuodon markkinahumua, katso video!

Sade piis­ka­si ja haitari soi – Sää hil­lit­si Hai­luo­don mark­ki­na­hu­mua, katso video!

18.10.2023 14:20
Tilaajille
Kujalan tila mukana artesaaniruokien SM-kisoissa Rovaniemellä – "Katsotaan, miten käy"

Kujalan tila mukana ar­te­saa­ni­ruo­kien SM-ki­sois­sa Ro­va­nie­mel­lä – "Kat­so­taan, miten käy"

16.10.2023 12:22
Tilaajille
Etsintäkuulutus: Suomen maatalousmuseo Sarka etsii Valmet 502/700 -traktoria ja Sampo 10 -puimuria – löytyvätkö nämä lakeudelta

Et­sin­tä­kuu­lu­tus: Suomen maa­ta­lous­mu­seo Sarka etsii Valmet 502/700 -t­rak­to­ria ja Sampo 10 -pui­mu­ria – löy­ty­vät­kö nämä la­keu­del­ta

12.10.2023 21:17
Lumijokisesta tilasta on tullut tapahtumakeskus, ilmiö ja TikTok-yritys – Suomen Kylät ja Suomen Yrittäjät palkitsivat Lännentilan kunniamaininnalla Vuoden maaseutuyrittäjä -seminaarissa

Lu­mi­jo­ki­ses­ta tilasta on tullut ta­pah­tu­ma­kes­kus, ilmiö ja Tik­Tok-yri­tys – ­Suo­men Kylät ja Suomen Yrit­tä­jät pal­kit­si­vat Län­nen­ti­lan kun­nia­mai­nin­nal­la Vuoden maa­seu­tu­yrit­tä­jä -se­mi­naa­ris­sa

11.10.2023 20:45
Tilaajille
Hailuotolaiset saivat jäkälänpoiminnasta "kiikkutuolirahaa" – Liisa poimi aikoinaan jopa 30–40 varvia kerralla

Hai­luo­to­lai­set saivat jä­kä­län­poi­min­nas­ta "kiik­ku­tuo­li­ra­haa" – Liisa poimi ai­koi­naan jopa 30–40 varvia ker­ral­la

07.10.2023 06:00
Tilaajille
Markkinaväki viihtyi Tyrnävällä – Perunamarkkinoilla oli tarjolla ravintoa ruumiille ja hengelle

Mark­ki­na­vä­ki viihtyi Tyr­nä­väl­lä – Pe­ru­na­mark­ki­noil­la oli tar­jol­la ra­vin­toa ruu­miil­le ja hen­gel­le

01.10.2023 06:01
Tilaajille
Jesse Jyrälän droonilla kuvaamasta videosta näkyy perunamarkkinoiden väenpaljous

Jesse Jyrälän droo­nil­la ku­vaa­mas­ta vi­deos­ta näkyy pe­ru­na­mark­ki­noi­den väen­pal­jous

01.10.2023 06:00
Tilaajille
Markkinakojuilla ja esiintymislavojen edessä riitti tungosta tänäkin syksynä – Katso videot ja kuvagalleria Tyrnävän perunamarkkinoista

Mark­ki­na­ko­juil­la ja esiin­ty­mis­la­vo­jen edessä riitti tun­gos­ta tänäkin syksynä – Katso videot ja ku­va­gal­le­ria Tyr­nä­vän pe­ru­na­mark­ki­nois­ta

03.10.2023 12:18
Tilaajille